Nieuws

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijft de NARCIS-website tot maandag 3 juli aanstaande online. Dit is besloten omdat recent bekend is geworden dat een aantal partijen meer tijd nodig heeft om aanpassingen door te voeren. 

De technische omgeving evenals de content van de NARCIS-website is bevroren vanaf 9 januari 2023. Omdat er geen updates meer worden opgeleverd is de houdbaarheid van de dienst gering; bij issues zal de site offline gezet moeten worden. Om die reden, en omdat ook de harvesting ten behoeve van NARCIS dan zal eindigen, is 3 juli de uiterste datum voor uitfasering.

Het RDA TIGER-project is afgelopen maand formeel gestart met een kick-off in Brussel. Het project heeft als doel om de ondersteuning en impact van Research Data Alliance (RDA) Working Groups die werken aan ontwikkelingen en technologieën voor Open Science te vergroten en te ondersteunen door een set van diensten te bieden die in samenwerking met DANS zal worden ontwikkeld.

Maandag 20 februari meldde NWO dat negen projecten samen 140 miljoen euro ontvangen om grootschalige wetenschappelijke infrastructuren op te zetten of te verbeteren. Het Nederlandse onderzoeksveld heeft gezamenlijk prioriteiten gesteld voor investeringen in deze zogenaamde Nationale Roadmap projecten die stuk voor stuk zorgen voor innovatie in de wetenschap en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rond klimaat, gezondheid en welzijn. DANS is betrokken in twee van deze projecten: SSHOC-NL en LTER-LIFE.

Ben je data steward, datamanager, of onderzoeker in de heritage sciences? Ben of word je verantwoordelijk voor het beheren van onderzoeksdata afkomstig van de analyse van cultuurhistorische collecties of objecten, en wil je je data “FAIR” opslaan zodat ze beter vindbaar en (her)bruikbaar zijn voor anderen? Meld je dan aan voor de E-RIHS workshop over metadata voor FAIR erfgoedonderzoek.

Tijdens het Nationaal Open Science Festival in september 2022 werd het eerste prototype van de ODISSEI Portal gelanceerd. Deze portal maakt metadata van verschillende sociaalwetenschappelijke Nederlandse dataproviders vindbaar in één gezamenlijke interface. De Portal heeft een upgrade gehad. 

Voor het FAIR-IMPACT project zijn we op zoek naar FAIR Champions. Deze groep van 12 deskundigen gaat zich actief bezighouden met het analyseren en vormgeven van FAIR-databeleid en -praktijken in hun vakgebied en zal optreden als ambassadeur voor FAIR. De uiterste termijn om aan te melden is vrijdag 10 maart om 17.00 uur CET.

Tijdens het CLARIAH & NDE Jaarcongres op 24 november 2022 werd het al aangekondigd; CLARIAH opent een oproep voor onderzoeksprojecten met data van Nederlandse erfgoedinstellingen. De oproep beoogt onderzoekers toegang te geven tot nieuwe data en geeft erfgoedinstellingen de kans hun data te laten ontwikkelen en verspreiden. De deadline voor het indienen van een voorstel is 1 februari 2023.

Het nieuwe ARIADNEplus portaal biedt toegang tot meer dan vier miljoen bronnen. DANS realiseerde de opname van de data van Nederlandse archeologen, boomringdeskundigen en andere onderzoekers uit het cultureel erfgoed.