Het afgeronde project ‘FAIRsFAIR’ is in opdracht van de Europese Commissie beoordeeld door externe reviewers en het eindoordeel is zeer lovend: “De algemene aanpak van het projectmanagement is voorbeeldig geweest. Naast de zeer gestructureerde en proactieve aanpak van de coördinatie, was de nadruk op samenwerking en co-creatie verweven in de structuur van het project.”

Om tot een gemeenschappelijk beeld te komen over hoe FAIR en metadata samenhangen en welke handvatten er zijn om metadata goed aan te leveren om te kunnen claimen dat je (ruimtelijke) data FAIR zijn, organiseert de Nederlandse Commissie voor Geodetica (NCG) een workshop voor wetenschappers en datastewards die werken met geospatiale data. De workshop vindt plaats in de middag van 7 juli op de WUR Campus (Omnia gebouw) in Wageningen.

Op 13 juni vindt het Pilot eindefase evenement van ARCHIVER plaats. Dit evenement zal de ARCHIVER stakeholders in het algemeen wegwijs maken in de ontwikkelde diensten en hun exploitatiepotentieel door de onderzoeksgemeenschap in EOSC. Beleidsmakers, repository managers en onderzoekers die meer willen weten over het ARCHIVER model en de geïmplementeerde technische oplossingen zijn meer dan welkom om online deel te nemen.

Het Nederlandstalig Platform voor survey onderzoek (NPSO) organiseert 22 juni weer haar jaarlijkse dag. Na een aantal digitale bijeenkomsten wordt de bijeenkomst nu weer live gehouden, dit keer op de universiteit van Antwerpen.

Op 17 juni 2022 spreekt Ingrid Dillo namens DANS tijdens het Amerikaanse Chorus Forum over het FAIR maken van data. Het onderwerp van het forum is de uitdaging van het interoperabel en herbruikbaar maken van data. Het evenement wordt om 11:00 AM – 1:00 PM EDT gehouden (17.00 – 19.00 uur EST) en is vrij toegankelijk.

DANS ondertekende op 26 april jl. de Memorandum of Understanding (MOU) voor de oprichting van het Social Sciences and Humanities Open Cluster, als een van de Nederlandse partners binnen het Social Sciences and Humanities Open Cloud (SSHOC)-project.

Musea hebben in hun archieven unieke opnamen van gesproken verhalen over kunstwerken, maar deze ‘oral history’ is vaak slecht toegankelijk. DANS is een van de partners in het project Oral History – Stories at the Museum around Artworks (OH-SMArt). In dit project gaan onderzoekers van verschillende Nederlandse instituten deze toegankelijkheid sterk verbeteren. Het project wordt gefinancierd door het Platform Digitale Infrastructuur voor Sociale en Geesteswetenschappen (PDI-SSH).

Op de website van het EHRI-project is een blog geplaatst die beschrijft hoe de door DANS aangeleverde metadata is geïntegreerd in het EHRI-portal. De bedoeling was om een volledig geautomatiseerde “pijplijn” te creëren tussen de DANS-datacatalogus en het EHRI-portal.