Nieuws

Kwalitatieve data – van een interview of casestudie – beschikbaar maken voor hergebruik is vaak een uitdaging, omdat het rijke en complexe data betreft die moeilijk te anonimiseren zijn zonder cruciale informatie te verliezen. Om onderzoekers en data stewards die met dit soort data werken te helpen, heeft DANS een gids gemaakt, die nu op Zenodo beschikbaar is.

Van 20 tot 24 maart hebben DANS medewerkers de 20e plenaire vergadering van de Research Data Alliance (RDA) bijgewoond in Göteborg, Zweden. Het bijwonen van de plenaire vergadering gaf DANS de gelegenheid om de resultaten van de verschillende actieve RDA-werkgroepen en belangengroepen te bespreken, te netwerken met internationale datadeskundigen en belangrijke projecten te bevorderen die door onze organisatie worden geleid of ondersteund. 

Onderzoekers uit de geesteswetenschappen werken vaak met gegevens uit erfgoedcollecties, zoals musea, archieven of erfgoedbibliotheken. Idealiter blijven deze gegevens voor iedereen beschikbaar om te gebruiken voor eigen onderzoek. Wanneer de projecten die de gegevens genereren echter zijn afgelopen, zijn er vaak geen middelen om de datasets om te zetten in echt interoperabele en herbruikbare bronnen. Het is daarom heugelijk dat de digitale infrastructuur van CLARIAH voor de kunsten en geesteswetenschappen nu speciaal daarvoor financiële middelen heeft uitgetrokken: het cureren van bestaande erfgoeddatasets om ze bruikbaar te maken voor een breed scala van wetenschappers.

Regelmatig komen we tijdens het cureren van datasets parels tegen die het verdienen om uitgelicht te worden. Zo ook deze dataset die voortkomt uit de berging van het  gevechtsvliegtuig Short Stirling W7630 in de gemeente Echt-Susteren, Limburg. Deze Short Stirling is het eerste toestel dat is geborgen volgens het ‘Nationaal programma berging vliegtuigwrakken’ en het onderzoek levert verrassende inzichten op. 

Tilburg University (TiU) maakt gebruik van DataverseNL als institutioneel repository voor hun onderzoeksdata. Onlangs is de repository opnieuw gecertificeerd met het CoreTrustSeal certificaat; deze certificering verifieert de betrouwbaarheid en duurzaamheid van digitale repositories . Deze hercertificering onderstreept de voortdurende inzet van de TiU om te voldoen aan de hoogste normen voor het beheer en de bewaring van onderzoeksdata. 

Weten wat onderzoeksfinanciers weten en leren over Open Science? Bekijk hun seminar platform, dat nu online openbaar beschikbaar is. 

Om de community beter te helpen bij het toepassen van open, FAIR en Research Data Management (RDM) werkwijzen, willen wij handvatten ontwikkelen om kwalitatieve data meer FAIR en beschikbaar voor hergebruik te maken. Maar wat zijn de behoeftes van de community? Een enquête tijdens de februari-editie van de Data Stewards Interest Group (DISG)-bijeenkomst gaf inzicht in die behoeftes. Het beknopte rapport van deze enquête is nu online beschikbaar.‘FAIR data’ is een belangrijk element van Open Science. In Europa zijn we hier al enkele jaren mee bezig; er zijn veel initiatieven ontplooid en subsidiegelden toegekend. Wat heeft dit ons tot nu toe opgeleverd? Wat is de status van de FAIR-praktijken van onderzoekers en de FAIRness van onderzoeksdata? Met de ‘European Research Data Landscape’-studie, waarin DANS partner was, is dit onderzocht. We vatten de belangrijkste en meest opvallende uitkomsten samen.