Kwalitatieve data beschikbaar stellen voor hergebruik? DANS publiceert een gids met tips.

1 mei 2023

Kwalitatieve data – van een interview of casestudie – beschikbaar maken voor hergebruik is vaak een uitdaging, omdat het rijke en complexe data betreft die moeilijk te anonimiseren zijn zonder cruciale informatie te verliezen. Om onderzoekers en data stewards die met dit soort data werken te helpen, heeft DANS een gids gemaakt, die nu op Zenodo beschikbaar is.

De gids heeft als doel een overzicht te geven van de uitdagingen die gepaard gaan met het herbruikbaar maken van kwalitatieve data en een leidraad te bieden over hoe herbruikbaarheid kan worden verbeterd en aangepakt in alle stadia van de levenscyclus van onderzoeksdata.

Er is ook een beslisboom opgenomen die onderzoekers en data stewards kunnen gebruiken om de opties voor het herbruikbaar maken van kwalitatieve data te evalueren. Zo kan iedereen beslissen welke optie het meest geschikt is voor een bepaald project. Naast de bespreking van de traditionele opties voor open en beperkte toegang, richt de gids zich ook op alternatieve opties, zoals het beschikbaar stellen van gegevens voor decentrale heranalyse. Het concept van decentrale heranalyse werd getest in het CaRe & DaRe-project en zal verder worden ontwikkeld in het OPEN-QUAL-project waaraan ook DANS als partner deelneemt. 

De gids is opgesteld in de context van het CaRe & DaRe-project en aan de hand van de resultaten van een korte enquête onder data stewards die we eerder dit jaar hebben gehouden. De resultaten van de enquête zijn gebruikt als leidraad en we hebben een aantal van de instrumenten en methoden die in de enquête werden genoemd in de gids opgenomen. 

De handleiding en de beslisboom zijn beide beschikbaar op Zenodo. Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.