Nieuws

Tijdens de Open Access Week licht het NWO vijf projectteams uit van de 26 NWO Open Science Fund-projecten. Iedere dag is er portret te bewonderen, waarin we horen van hen hoe hun project bijdraagt aan de Open Science-cultuurverandering -vaak op een heel praktische manier- en hoe het NWO Open Science Fund hen heeft geholpen.

In het eerste jaar van het BY-COVID project is een mijlpaal bereikt. Meer dan 600 COVID-19 gerelateerde studies uit de Social Sciences and Humanities (SSH) uit de CESSDA Data Catalogue (CDC) zijn toegevoegd aan het COVID-19 Data Portal. Tevens had BY-COVID deze maand zijn eerste algemene vergadering, waarin de belangrijke rol van sociaaleconomische gegevens voor onderzoek naar infectieziekten en voor het reageren op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, zoals de COVID-19-pandemie, werd benadrukt.

Sinds het voorjaar 2021 werkte DANS aan het project “Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR”. Dit was een opdracht van de Nederlandse hub van het European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) consortium, E-RHIS.nl, dat in oprichting is. In dit project is een landschapsinventarisatie en behoefteanalyse uitgevoerd rondom datamanagement in de Nederlandse erfgoedwetenschappen. Alle bevindingen uit de landschapsstudie zijn gebundeld in een rapport dat aan de E-RIHS.nl werkgroep is gepresenteerd  om de verdere oprichting van het netwerk te bevorderen.

In de Tour of CESSDA worden alle nationale repositories van CESSDA één voor één belicht. Deze keer maken we een reis naar Nederland voor een ontmoeting met collega’s van DANS, het Nederlandse nationale expertisecentrum en depot voor onderzoeksgegevens.

Het ODISSEI FAIR Support Team start een reeks blogposts waarin de wereld van FAIR-gegevens met achtergrondinformatie en uitleg wordt uitgelegd. Het bepalen van de ouderdom van archeologische resten in het Nederlandse bodemarchief is een cruciaal onderdeel van de archeologie. 14C-datering is de techniek waarmee de ouderdom van een organisch monster is vast te stellen. In de afgelopen decennia zijn in Nederland duizenden 14C-dateringen voor archeologisch onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd, maar deze zijn niet openbaar te raadplegen. DANS werkt mee om hier verandering in te brengen. 


Tijdens de online DANS Data Trail ‘How the EOSC Association stimulates community based Open Science’ presenteerden de DANS-projectmedewerkers verschillende EOSC Association Task Forces. De highlights van deze Dans Data Trail lees je hieronder.

DANS en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) – beide onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – slaan de handen ineen en starten een pilot waarbinnen bestaande ecologische data geschikt worden gemaakt voor geavanceerd datagebruik, voor nu en in de toekomst.