Het bepalen van de ouderdom van archeologische resten in het Nederlandse bodemarchief is een cruciaal onderdeel van de archeologie. 14C-datering is de techniek waarmee de ouderdom van een organisch monster is vast te stellen. In de afgelopen decennia zijn in Nederland duizenden 14C-dateringen voor archeologisch onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd, maar deze zijn niet openbaar te raadplegen. DANS werkt mee om hier verandering in te brengen. 


Tijdens de online DANS Data Trail ‘How the EOSC Association stimulates community based Open Science’ presenteerden de DANS-projectmedewerkers verschillende EOSC Association Task Forces. De highlights van deze Dans Data Trail lees je hieronder.

DANS en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) – beide onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – slaan de handen ineen en starten een pilot waarbinnen bestaande ecologische data geschikt worden gemaakt voor geavanceerd datagebruik, voor nu en in de toekomst.

Nederland is koploper op het gebied van Open Science. Dat bleek eens te meer op het Open Science Festival 2022 dat 1 september plaatsvond op de VU Amsterdam. Het festival was volgeboekt, met 300 aanwezigen ter plaatse en vele honderden die het evenement online volgden.

De oprichting van drie wetenschapsbrede Digitale Competentie Centra is van start gegaan. Als eerste stap heeft de Raad van Bestuur van NWO besloten om in totaal 4,5 miljoen euro toe te wijzen voor het aanstellen van netwerkcoördinatoren. Zij gaan samen de experts en relevante infrastructuren binnen hun onderzoeksdomein data-intensief onderzoek helpen versterken.

Slechts 1 procent van bijna 24.000 archeologische onderzoeksrapporten uit de periode 2002-2011 wordt vermist. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) heeft hierover een artikel gepubliceerd. Er werd erger gevreesd. Hoe is dit meevallende resultaat tot stand gekomen?

De afgelopen maanden maakte DANS deel uit van het auteursteam dat een werkdocument opstelde over de oprichting van een Europees netwerk van FAIR-geschikte Trustworthy Digital Repositories (TDR’s). Dit werkdocument schetst de visie van dit netwerk en de volgende stappen om het te realiseren. Het document is nu online gepubliceerd.

In een sessie op het Nederlandse Open Science Festival heeft ODISSEI de eerste versie van de ‘ODISSEI portal’ gelanceerd. Deze portal biedt toegang tot metadata van verschillende onderzoeksinstellingen en data archieven in één centrale omgeving. De portal biedt verschillende zoekmogelijkheden en bevordert de vindbaarheid van onderzoek en het hergebruik van sociaalwetenschappelijke data in Nederland.