Nieuws

Het doel van het 4CH project was om voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een competentiecentrum op het gebied van de preservering en conservering van historische monumenten en archeologische vindplaatsen. Na een looptijd van drie jaar, was in december 2023 het project afgerond. De resultaten zijn nu toegankelijk. 

Het ASReview project maakt gebruik van state-of-the-art actieve leertechnieken om een van de meest interessante uitdagingen bij het systematisch screenen van grote hoeveelheden tekst op te lossen: er is niet genoeg tijd om alles te lezen!

A screenshot of the ODISSEI Portal

Met veel plezier presenteren we een nieuwe versie van het ODISSEI Portal. In deze nieuwe versie is een eerste opzet van een zogenaamde Data Access Broker (DAB) geïmplementeerd. Ook is er meer informatie beschikbaar, zoals die van de ELSST, ter verbetering van de zoekresultaten. Daarnaast is er door het ODISSEI-team verder gewerkt aan een vertaling van de gebruikersomgeving naar het Nederlands. Met de verbetering is er nog een gebruiksvriendelijker dataportaal voor de Social Sciences community beschikbaar. We leggen graag uit wat deze verbetering inhoudt en betekent voor jou als gebruiker.

Het jaarlijkse DARIAH-evenement vindt dit jaar plaats in Lissabon (18-21 juni) en heeft als thema “Workflows: Digital Methods for Reproducible Research Practices in the Arts and Humanities”. Registratie is nu open tot 4 juni voor wat een veelbelovend evenement belooft te worden in het digital humanities domein.

Op 13 april jl. publiceerde het NRC een achtergrondartikel over ‘wat er misgaat bij dataonderzoek’. Hiervoor is Ingrid Dillo, Senior Advisor bij DANS, geïnterviewd door Laura Wismans. In dit artikel licht Ingrid Dillo toe dat beschikbare data niet altijd van goede kwaliteit zijn en er nog veel werk te verzetten is op het gebied delen en hergebruiken van data. 

DANS heeft het artikel hieronder beschikbaar gemaakt en vrij vertaald in het Engels. Aan de inhoud zijn geen wijzigingen aangebracht.

Beheer je datasets waarvoor toegangsbeperkingen nodig zijn? Wie krijgt toegang tot deze data? Onder welke voorwaarden verleen je toegang? ODISSEI en DANS hebben een enquête ontworpen om meer te weten te komen over de gangbare wegen bij het selecteren en beheren van toegangsbeperkingen voor data, en de achterliggende motivaties. We stellen jouw input zeer op prijs!

Vaak bevatten waardevolle datasets persoonlijke data, zoals veel van de Oral History interviews die bij DANS zijn opgeslagen. Eigenaren van dergelijke datasets willen soms de toegang beperken om te bepalen wie de data kan hergebruiken en voor welk doel. Maar wat zijn de overwegingen en hoe documenteer je het toegangsproces? We hebben een eenvoudige handleiding gemaakt om je hierbij te helpen.

Ter bescherming van archeologisch erfgoed heeft de Europese Archeologische Raad (EAC) archiefrichtlijnen voor archeologen gepubliceerd.