U staat op het punt om data, beschikbaar via DANS, te hergebruiken. Deze webpagina geeft u meer informatie hierover.

Toegankelijkheid

Voor de bestanden in een dataset geldt één van de vijf toegangscategorieën:

 • ‘Open Access’:  de bestanden zijn direct toegankelijk, inloggen is niet van toepassing.
 • ‘Open Access for registered users’: de bestanden zijn na inloggen toegankelijk.
 • ‘Restricted Access archaeology group’: de bestanden zijn na inloggen toegankelijk wanneer de gebruiker beroepsarcheoloog of student archeologie is.
 • ‘Restricted Access request permission’: de bestanden zijn na inloggen toegankelijk wanneer de aanvraag voor toegang (permission request) tot de dataset is goedgekeurd door de depotgever van de betreffende dataset.
 • ‘Other access’: de bestanden zijn via een andere repository toegankelijk.

Alleen in het geval van persoonsgegevens is het beleid van DANS dat voor deze dataset ‘Restricted Access request permission’ geldt. Verder wordt de keuze bepaalt door de depotgever.

Voor het inloggen en het aanvragen van datasets maakt u gratis een account aan via ‘Register’.

Gebruik

De voorwaarden voor het gebruik van een dataset zijn afhankelijk van de keuze van de depotgever:

 • ‘Open Access’: hiervoor geldt de Open Access-licentie die staat aangeduid bij de dataset in het metadataveld ‘Licence’. Er zijn diverse licenties mogelijk. Bijvoorbeeld CC-BY 4.0.
 • ‘Open Access for registered users’, ‘Restricted Access archaeology group’ en ‘Restricted Access request permission’: hiervoor geldt de DANS-licentie.
 • Bij datasets met toegangscategorie ‘Restricted Access request permission’ kan de depotgever aanvullende gebruiksvoorwaarden aan de gebruiker opleggen.

Citeren

Het citeren van een dataset vragen wij te doen conform de aanbevelingen van DataCite.

Deze bronvermelding bestaat tenminste uit:

 • De naam of namen en/of organisatie van degene(n) die de dataset; geproduceerd hebben;
 • Het jaar waarin de dataset geproduceerd is;
 • De titel van de dataset;
 • De naam van de organisatie die het archief beheert waarin de dataset gearchiveerd is: DANS;
 • De persistent identifier van de dataset als volledige URL.

Voorbeeld:

Doorn, dr. P.K.; Bommeljé, drs. L.S.; Vroom, dr. J.A.C.; Wijngaarden, drs. H. van; Bommeljé, drs. Y.B. (1990): The Aetolian Studies Project. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xxu-6utq

Als u een dataset bij DANS bekijkt, ziet u bovenaan de citatie van de dataset vermeld.

Onjuistheden?

Komt u onjuistheden tegen in een dataset? Laat het ons weten, dan geeft DANS dit door  aan de depotgever van de dataset. Vermeld hierbij de persistent identifier van de dataset.

Vragen?

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met één van de datamanagers van DANS.