Het downloaden van data kost in principe niets. Bij sommige toegangscategorieën is het wel verplicht om eerst in te loggen, voordat gebruik van de data kan worden gemaakt.

Voor individuele onderzoekers met datasets kleiner dan 50 GB is deponeren voor de Data Stations gratis. Het tarief voor het deponeren van data groter dan 50 GB wordt door een aantal factoren bepaald. De wensen en eisen die aan het deponeren worden gesteld, is een factor. Denk bijvoorbeeld aan: het type data, de fileformaten, voor welke periode de data opgeslagen moeten worden en of er back-ups nodig zijn. Verder spelen de kosten voor de kale opslag van de data mee, ook kunnen ook kosten worden gerekend voor archivering en advisering. Ook speelt mee of er een raamovereenkomst is gesloten met DANS. Binnen zo’n overeenkomst worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het aanleveren van data. Zo gelden voor automatische invoer andere tarieven dan voor handmatige deposits.

DataverseNL 

Instellingen betalen een vast bedrag per jaar voor het gebruik van DataverseNL. De contributie voor 2023 bedraagt € 5.275,- exclusief btw. Daarbovenop worden opslagkosten voor de data in rekening gebracht: € 295,- exclusief btw per terabyte (TB) per jaar.
Het downloaden van data is gratis. 

Meer informatie

Wil je weten wat het deponeren en/of downloaden van data voor jou kost? Neem dan contact met ons op.