Data Stations

DANS migreert zijn EASY-depots naar data stations op basis van Dataverse, te beginnen met het data station Archeologie.

Terms of Use

Wanneer je een account aanmaakt voor de Data Stations, ga je akkoord met de Terms of Use. Deze voorwaarden hebben betrekking op het algemene gebruik van de Data Stations, zoals het aanvragen en downloaden van datasets, en op het deponeren van datasets.

Processing Addendum

Wanneer je persoonsgegevens deponeert in de zin van de AVG, dan ben jij of jouw organisatie verwerkersverantwoordelijke en is DANS verwerker. Je gaat akkoord met het Processing Addendum door het accepteren van de Terms of Use. Dit is niet van toepassing wanneer het om persoonsgegevens gaat die dienen als verantwoording van jouw dataset(s), zoals de maker, de rechthebbende of citaties.

 

EASY

Algemene gebruiksvoorwaarden EASY

Wanneer je een account aanmaakt voor EASY ga je akkoord met de Algemene gebruiksvoorwaarden EASY (.pdf). Deze voorwaarden hebben betrekking op het algemene gebruik van EASY, zoals het aanvragen en downloaden van datasets.

Deponeerovereenkomst

Bij het deponeren van een nieuwe dataset in  EASY sluit je met DANS een deponeerovereenkomst (.pdf). 

Verwerkersovereenkomst EASY

Wanneer je persoonsgegevens in de zin van de AVG deponeert ben jij, of jouw organisatie, verwerkingsverantwoordelijke. DANS is in die zin verwerker. DANS biedt je een standaard verwerkersovereenkomst (.pdf) aan. Een verwerkersovereenkomst is niet van toepassing wanneer je dataset alleen persoonsgegevens ter verantwoording van de dataset bevat zoals de de maker van de dataset, de rechthebbende of citaties.

 

Licenties voor hergebruik van datasets uit de Data Stations en EASY 

Datasets worden gepubliceerd met een licentie voor hergebruik. Het type licentie is aangegeven in de metadata onder ‘licence’. The voorwaarden zijn op jou van toepassing zodra je een bestand uit een dataset bekijkt of download. 

DANS Licentie

De DANS licentie (.pdf) stelt de voorwaarden voor het gebruik van datasets gepubliceerd in EASY met toegangscategorieën Open Access for registered users en Restricted Access, en kunnen van toepassing zijn op restricted bestanden gepubliceerd in de Data Stations.

Open Access licenties

Een open access licentie, zoals CC-BY-4.0 of een publiek domein-verklaring (CC0 1.0), is van toepassing op open access datasets.

 

DataverseNL

Samenwerkingsovereenkomst

Voor deelname aan DataverseNL gaan de instituten akkoord met de samenwerkingsovereenkomst DataverseNL.

Verwerkersovereenkomst

Voor de verwerking van persoonsgegevens in DataverseNL tekenen de instituten een verwerkersovereenkomst. DANS is de verwerker, het instituut de verwerkersverantwoordelijke. Deze overeenkomst heeft geen betrekking op persoonsgegevens die dienen als verantwoording van de datasets, zoals de maker, de rechthebbende of citaties.

DataverseNL General Terms of Use

Wanneer je een account aanmaakt voor DataverseNL ga je akkoord met de  DataverseNL General Terms of Use.

 

NARCIS

Algemene voorwaarden

Wanneer je van NARCIS gebruikmaak, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring

Aansprakelijkheid

Lees hier onze disclaimer.

 

 

© DANS. Versie 1.0, 22 augustus 2022