Data Stations

Alle datasets en alle accounts van deposanten worden gemigreerd van EASY naar de Data Stations. EASY deponeerovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten blijven van kracht. Op nieuwe datasets – gedeponeerd in een van de Data Stations – zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing, zie hieronder. Voor accounts gelden de nieuwe User Terms uit de Terms of Use (zie onder). Een overzicht van de nieuwe voorwaarden is te bekijken op deze pagina.

Terms of Use
Wanneer je een account aanmaakt voor een van de Data Stations, ga je akkoord met de Terms of Use. Deze voorwaarden hebben betrekking op het algemene gebruik van de Data Stations zoals het aanvragen en downloaden van datasets en op het deponeren van datasets.

Processing Addendum
Wanneer je persoonsgegevens deponeert in de zin van de AVG, dan  heeft DANS hiervoor de rol van verwerker. Je gaat akkoord met het Processing Addendum door het accepteren van de Terms of Use. Dit is niet van toepassing wanneer het om persoonsgegevens gaat die dienen als verantwoording van jouw dataset(s), zoals de maker, de rechthebbende of citaties. Voor deze persoonsgegevens beschouwt DANS zich verwerkersverantwoordelijke.

DataverseNL

Samenwerkingsovereenkomst
Voor deelname aan DataverseNL gaan de instituten akkoord met de samenwerkingsovereenkomst DataverseNL.

Verwerkersovereenkomst
Voor de verwerking van persoonsgegevens in DataverseNL tekenen de instituten een verwerkersovereenkomst. DANS is de verwerker, het instituut de verwerkersverantwoordelijke. Deze overeenkomst heeft geen betrekking op persoonsgegevens die dienen als verantwoording van de datasets, zoals de maker, de rechthebbende of citaties.

DataverseNL General Terms of Use
Wanneer je een account aanmaakt voor DataverseNL ga je akkoord met de  DataverseNL General Terms of Use.

 

EASY

DANS migreert alle datasets en alle accounts van deposanten naar de Data Stations. Kijk voor meer detail hierover bij ‘Data Stations’ hierboven.

Algemene gebruiksvoorwaarden EASY
Wanneer je een account aanmaakt voor EASY ga je akkoord met de Algemene gebruiksvoorwaarden EASY (.pdf). Deze voorwaarden hebben betrekking op het algemene gebruik van EASY zoals het aanvragen en downloaden van datasets.

Deponeerovereenkomst
Bij het deponeren van een nieuwe dataset in  EASY sluit je met DANS een deponeerovereenkomst (.pdf). 

Verwerkersovereenkomst EASY
Wanneer je persoonsgegevens in de zin van de AVG deponeert ben jij, of jouw organisatie, verwerkingsverantwoordelijke. DANS is in die zin verwerker. DANS biedt je een standaard verwerkersovereenkomst (.pdf) aan. Een verwerkersovereenkomst is niet van toepassing wanneer je dataset alleen persoonsgegevens ter verantwoording van de dataset bevat zoals de maker van de dataset, de rechthebbende of citaties.

 

Licenties voor hergebruik

Datasets worden gepubliceerd met een licentie voor hergebruik voor Data Stations, DataverseNL en EASY. Het type licentie is aangegeven in de metadata onder ‘licence’. De voorwaarden zijn op jou van toepassing zodra je een bestand uit een dataset bekijkt of downloadt. Een overzicht van de beschikbare licenties voor de Data Stations is hier beschikbaar.

DANS-licentie
De DANS-licentie (.pdf) stelt de voorwaarden voor het gebruik van datasets gepubliceerd in EASY met toegangscategorieën Open Access for registered users en Restricted Access, en kan van toepassing zijn op restricted bestanden gepubliceerd in de Data Stations.

Open Access licenties
Een open access licentie, zoals CC-BY-4.0 of een publiek domein-verklaring (CC0 1.0), is van toepassing op open access datasets.

 

Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring.

 

Aansprakelijkheid

Lees hier onze disclaimer.

 

 

© DANS. R.2.1.2 Versie 1.3, 19 september 2023