Agenda

Open Hour SSH

Krijg antwoord op al jouw vragen tijdens het Open Hour voor de SGW community. Een live Q&A elke maandag.

De Dataverse Community Meeting 2024 heeft als doel om zoveel mogelijk van haar leden te verenigen, om nieuwkomers te stimuleren om geïnteresseerd te raken in dit repository en samen te werken aan een sterkere community.

Sinds december maakt het Erasmus MC gebruik van de onderzoeksdata repository DataverseNL. Om dit te vieren vindt op 19 maart een officiële lancering plaats. Wat kun je verwachten? O.a. korte presentaties van FAIR-experts, eerste ervaringen van gebruikers en een demo van DataverseNL door DANS. Aansluitend kun je onder het genot van een borrel al je vragen over DataverseNL en FAIR stellen.

Essentials 4 Data Support is een introductiecursus voor diegenen die onderzoekers ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata. De eerste cursusronde van 2024 start op donderdag 8 februari (DANS, Den Haag) en eindigt op donderdag 21 maart (SURF, Amsterdam), de voertaal van deze ronde zal Engels zijn.

Op nationaal niveau heeft het Franse ministerie van Onderzoek een platform ontwikkeld: Recherche Data Gouv (RDG). Het is ontworpen om onderzoeksteams te ondersteunen in hun werk om gegevens te structureren zodat ze gemakkelijk te vinden, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn, met andere woorden, in overeenstemming met de "FAIR"-principes. De FAIR Implementation Workshop - "French Data Management Clusters" zal de Franse datamanagement clusters presenteren die ernaar streven dicht bij onderzoeksteams te staan zodat ze onderzoekers kunnen voorzien van initiële expertise in rationeel datamanagement voor onderzoek. Registratie is gratis maar verplicht.

We kijken naar de mogelijkheden voor het delen en hergebruiken van data bij kwalitatief onderzoek. Ricarda Braukmann, Data Station Manager bij DANS, zal de handleiding en beslisboom presenteren die zij en haar collega's hebben gemaakt om hun onderzoekers hierbij te helpen. Ook krijgen onderzoekers het woord geven om hun succesverhalen en/of uitdagingen bij het openstellen van hun onderzoek te delen. Ons doel is om te ontdekken welke aanpak kwalitatieve onderzoekers zouden kunnen volgen om zich aan de Open Science principes te houden.

De Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) is een groep organisaties die werkt aan het harmoniseren van de beoordeling van onderzoek. Het houdt rekening met praktijken en activiteiten die de kwaliteit en impact van onderzoek maximaliseren. Het houdt in dat de beoordeling voornamelijk wordt gebaseerd op een kwalitatief oordeel, waarbij peer review centraal staat, ondersteund door een verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren. Deze FAIR-implementatieworkshop - "Beoordeling van de huidige nationale capaciteiten die FAIR mogelijk maken" zal zich richten op het onderwerp onderzoeksbeoordeling om de geselecteerde kandidaten te helpen bij het opstellen van hun FAIR-implementatieactieplan door rekening te houden met het aspect onderzoeksbeoordeling. Registratie is gratis maar verplicht.

Governance van technologie, onderzoek en innovatie voor een betere wereld is het thema van de EU-SPRI Annual Conference. Het internationale consortium European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI Forum) organiseert een track rond onderwerpen gerelateerd aan "The Present and Future Organization and Governance of European Research Infrastructures", waar de functie en toekomst van onderzoeksinfrastructuren als ondersteunende lagen voor de academische wereld zullen worden besproken vanuit politiek, sociaal, economisch en wetenschapswetenschappelijk perspectief. DANS is trots deel uit te maken van de organisatoren.