Agenda

Deze virtuele plenaire bijeenkomst richt zich op samenwerking en betrokkenheid bij de wereldwijde RDA-gemeenschap door het delen van lokale ervaringen, best practices en aanbevelingen. Individuen en groepen in alle stadia van hun carrière worden uitgenodigd om bij te dragen aan de discussies, data professionals te ontmoeten en betrokken te raken bij de RDA gemeenschap.

Aan het einde van deze workshop ben je in staat om de herbruikbaarheid van kwalitatieve data in alle stadia van de levenscyclus van onderzoeksdata te evalueren en te verbeteren. Je beschikt over een rijke set aan handvatten om de uitdagingen aan te gaan die je kan tegenkomen bij het werken met kwalitatieve data. Deze workshop maakt deel uit van de DCC Spring Training Days en is geschikt voor onderzoekers en onderzoeksondersteunend personeel, gericht op beginners met het onderwerp.

Open Hour SSH

Krijg antwoord op al jouw vragen tijdens het Open Hour voor de SGW community. Een live Q&A elke maandag.

Wetenschapsfilosofie en kwantitatieve wetenschapsstudies (scientometrie en bibliometrie) zijn momenteel afzonderlijke gebieden met beperkte interacties. Ze delen echter tal van onderzoeksobjecten en gebieden van potentieel gemeenschappelijk belang. DANS'er Andrea Schanhorst geeft een sessie getiteld 'Measuring a moving target - Innovation studies in practice' over de opkomst van nieuwe intermediairs en coördinatieniveaus. Een daarvan zijn onderzoeksinfrastructuren. Hun rol is veranderd van louter ondersteunend (bijv. inspelen op nieuwe technologieën die nodig zijn om onderzoeksactiviteiten uit te voeren) naar in toenemende mate medescheppers in het kennisproductieproces.

Logo for the SURF Research Day

Het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en technologie, het bevorderen van kwaliteit en samenwerking, en het vergroten van transparantie en toegankelijkheid in onderzoek vormen de kernprincipes van de aanpak van SURF. DANS verzorgt meerdere sessies op dit evenement.

Dit evenement richt zich op de gevolgen van de wetgeving en innovatiemogelijkheden voor onderzoek na de invoering van de Europese Data Governance Act en Data Act. Er wordt onderzocht hoe deze twee wetten het veilig delen van gevoelige data zullen beïnvloeden. Het evenement behandelt vragen zoals de definitie van een organisatie voor altruïsme van gegevens, de mogelijkheid om het delen van gegevens tussen bedrijven af te dwingen en de noodzakelijke infrastructuur om de uitwisseling van gevoelige gegevens te vergemakkelijken. Deze voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.

Governance van technologie, onderzoek en innovatie voor een betere wereld is het thema van de EU-SPRI Annual Conference. Het internationale consortium European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI Forum) organiseert een track rond onderwerpen gerelateerd aan "The Present and Future Organization and Governance of European Research Infrastructures", waar de functie en toekomst van onderzoeksinfrastructuren als ondersteunende lagen voor de academische wereld zullen worden besproken vanuit politiek, sociaal, economisch en wetenschapswetenschappelijk perspectief. DANS is trots deel uit te maken van de organisatoren.

Het doen van (survey)onderzoek en non-respons gaan (helaas) hand in hand. Als we het hebben over (eigenlijke) non-respons dan hebben we het over personen die wel aan onderzoek kunnen meedoen, maar ervoor kiezen dit niet te doen. Tijdens deze dag staan we stil bij non-respons. Hoe groot is het probleem van non-respons? Wat zijn oorzaken voor non-respons? En wat kunnen we er vóór, tijdens en na de dataverzameling aan doen?