Stichting Academisch Erfgoed presenteert handreiking behoud digitaal geboren academisch erfgoed

12 juni 2023

Op donderdag 25 mei 2023 presenteerde Stichting Academisch Erfgoed (SEA) het rapport ‘Dicht het zwarte gat!’ waarmee aandacht wordt gevraagd voor het academisch erfgoed dat van oorsprong digitaal is en in de praktijk niet onder wettelijke verplichtingen tot archivering wordt gerekend. DANS’ Deputy Director Ingrid Dillo heeft bijgedragen aan dit rapport en sprak tijdens het symposium over de mogelijkheden die de (inter)nationale wetenschappelijke data infrastructuren bieden om digitaal geboren academisch erfgoed voor de lange termijn te bewaren en toegankelijk te houden.

Het rapport is een oproep aan de besturen van academische instellingen om serieus aandacht te besteden aan de erfgoedwaarde van de digitale informatie die binnen hun instellingen wordt geproduceerd. Digitaal geboren erfgoed is bedreigd erfgoed. Dit signaal wordt al decennialang afgegeven in beleidsnotities en rapporten, en toch is er nog steeds geen beleidskader op basis waarvan dit probleem in de praktijk aangepakt kan worden. De klok tikt en het wordt steeds urgenter om actie te ondernemen bij het academische erfgoed dat van oorsprong digitaal is en waarvan dus geen fysieke tegenhanger bestaat. Zonder beleid voor selectie en behoud gaan er ‘zwarte gaten’ in ons collectieve geheugen ontstaan die niet meer te reconstrueren zijn als er geen maatregelen genomen worden. 

Het publiceren van deze handreiking is een eerste stap om deze problematiek beter in kaart te brengen en om de urgentie voor het ontwikkelen van beleid te agenderen bij de academische instellingen. De handreiking is gericht op bestuurders, beleidsvormers en managers van academische instellingen en geeft naast een analyse van het probleem oplossingsrichtingen. De daadwerkelijke oplossing zal per instelling bepaald moeten worden, maar bij voorkeur wel in samenwerking met andere instellingen, zoals verwoord in de conclusies en aanbevelingen van deze handreiking.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.