BY-COVID Workshop over de integratie van sociaal-economische gegevens in observationele studies over de doeltreffendheid van vaccins

22 mei 2023

In het kader van het BY-COVID-project heeft DANS in samenwerking met IACS en Sciensano de workshop “Integratie van sociaaleconomische gegevens in observationele studies naar de doeltreffendheid van vaccins” georganiseerd om onderwerpen te bespreken rond de BY-COVID Baseline Use Case.

Op 26 april kwamen vertegenwoordigers van 13 Nederlandse en Belgische organisaties, zowel intern als extern aan het project, bijeen in het NWO-gebouw in Den Haag, om te bespreken hoe sociaal-economische gegevens kunnen bijdragen aan het huidige onderzoek naar de effectiviteit van vaccins, gerelateerd onderzoek, en kansen en knelpunten. De workshop werd goed ontvangen en was productief en zal een grote bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Baseline Use Case.

De workshop was bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met het project en relevante initiatieven en in het bijzonder om kwesties te bespreken in verband met sociaaleconomische gegevensvereisten, mobilisatie en bescherming in verschillende nationale contexten. Het evenement van een halve dag omvatte presentaties over het DANS Data Station Social Sciences and Humanities, de BY-COVID Baseline use-case, het ODISSEI-portaal, het gegevenslandschap voor surveillance van infectieziekten in België en het gebruik van sociaaleconomische indicatoren en het Health-RI COVID19-project. De deelnemers aan de workshop konden in interactieve workshopsessies verder discussiëren over onderwerpen als het Nederlands-Belgische landschap, sociaaleconomische factoren en gegevensbronnen, multidisciplinariteit, kruisbestuiving en reproduceerbaarheid.

De BY-COVID Baseline Use Case maakt deel uit van de “Continu evoluerende demonstrator” van het project, een reeks use cases die moeten aantonen hoe te reageren op en zich aan te passen aan onderzoeksuitdagingen die voortvloeien uit een pandemie, door gegevens uit verschillende onderzoeksdomeinen, bronnen en landen te mobiliseren. De Baseline Use Case heeft tot doel de doeltreffendheid te onderzoeken van primaire vaccinatie bij het voorkomen van verschillende uitkomsten in verband met SARS-CoV-2, door gefedereerde analyses uit te voeren van bestaande waarnemingsgegevens uit de praktijk in 7 Europese landen die fungeren als dataknooppunten in de Baseline Use Case (zie voor meer informatie het studieprotocol).

Deze workshop had een regionale focus op Nederland en België en bestond uit vertegenwoordigers van het RIVM, Sciensano, Amsterdam UMC, Erasmus University Rotterdam, Health-RI, IACS, Lygature, ODISSEI, SHARE Belgium, University of Antwerp, ZonMw en DANS.

Een verslag van de workshop met de bijdrage van de uitgenodigde deelnemers wordt momenteel opgesteld. Het verslag en de dia’s van de presentaties van de workshop worden binnenkort gepubliceerd op de BY-COVID Zenodo Community.

Over BY-COVID

BY-COVID wil gegevens over COVID-19 en andere infectieziekten uit verschillende disciplines beschikbaar maken voor het publiek, zodat Europa beter voorbereid is op toekomstige pandemieën. Bij dit driejarige project zijn 53 partners uit 19 landen betrokken en het brengt belanghebbenden uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden samen, onder meer uit de biomedische sector, ziekenhuizen, volksgezondheid, alsook uit de sociale en menswetenschappen.

DANS neemt deel aan het project als lid van CESSDA, het Consortium of European Social Science Data Archives. Als zodanig draagt DANS voornamelijk bij met expertise en middelen met betrekking tot de sociale wetenschappen, in de BY-COVID Baseline Use Case, en in de opleidingsactiviteiten van het project (voor meer details over de betrokkenheid van DANS bij BY-COVID, zie deze link).

Meer informatie

BY-COVID project
COVID-19 Data Portal
BY-COVID Baseline Use Case materialen:

BY-COVID is een project gefinancierd in het kader van het Horizon Europe Research and Innovation Programme van de Europese Unie onder subsidieovereenkomstnummer 101046203.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.