BY-COVID Workshop over de integratie van sociaal-economische gegevens in observationele studies over de doeltreffendheid van vaccins

22 mei 2023

In het kader van het BY-COVID-project heeft DANS in samenwerking met IACS en Sciensano de workshop ‘Integratie van sociaaleconomische gegevens in observationele studies naar de doeltreffendheid van vaccins’ georganiseerd om onderwerpen te bespreken rond de BY-COVID Baseline Use Case.

De BY-COVID Baseline Use Case is onderdeel van de “Continu evoluerende demonstrator” van het project, een verzameling use cases die moeten aantonen hoe je kunt reageren op, en je aanpassen aan onderzoeksuitdagingen die voortvloeien uit een pandemie, door gegevens uit verschillende onderzoeksdomeinen, bronnen en landen te bundelen. De Baseline Use Case is gericht op het onderzoeken van de effectiviteit van primaire vaccinatie bij het voorkomen van verschillende uitkomsten in verband met SARS-CoV-2, door gezamenlijke analyses van bestaande real-world observationele data in 7 Europese landen die fungeren als dataknooppunten in de Baseline Use Case (voor meer informatie, zie het studieprotocol).

Op 26 april kwamen vertegenwoordigers van 13 Nederlandse en Belgische organisaties, zowel intern als extern aan het project, bijeen in het NWO-gebouw in Den Haag, om te bespreken hoe sociaaleconomische data kunnen bijdragen aan het huidige onderzoek naar de effectiviteit van vaccins, gerelateerd onderzoek, en kansen en knelpunten.

De workshop was bedoeld om de deelnemers bekend te maken met het project en relevante initiatieven, en in het bijzonder om problemen te bespreken met betrekking tot de vereisten voor sociaaleconomische data, mobilisatie en bescherming in verschillende nationale contexten. De deelnemers kregen de gelegenheid om verder te discussiëren in interactieve workshopsessies over onderwerpen als het Nederlands-Belgische landschap, sociaal-economische factoren en data bronnen, multidisciplinariteit, kruisbestuiving en reproduceerbaarheid. Het evenement bevatte ook presentaties over het DANS Data Station Social Sciences and Humanities, de BY-COVID Baseline Use Case, de ODISSEI Portal, het Datalandschap voor besmettelijke ziekten surveillance in België en het gebruik van sociaaleconomische indicatoren, en het Health-RI COVID19 project.

De workshop werd goed ontvangen en was productief. Het komende workshoprapport zal de input van de deelnemers en andere leden van de community bevatten en zal verder beschikbaar zijn voor publieke opmerkingen. Het einddoel is dat de resultaten van de workshop en de daaropvolgende input een grote bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de BY-COVID Baseline Use Case.

Deze workshop had een regionale focus op Nederland en België en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van RIVM, Sciensano, Amsterdam UMC, Erasmus University Rotterdam, Health-RI, IACS, Lygature, ODISSEI, SHARE Belgium, Universiteit van Antwerpen, ZonMw en DANS. Er wordt momenteel een rapport van de workshop gemaakt met de bijdragen van de uitgenodigde deelnemers. Het rapport en de dia’s van de presentaties van de workshop worden binnenkort gepubliceerd op de BY-COVID Zenodo Community.

Over BY-COVID

BY-COVID wil gegevens over COVID-19 en andere infectieziekten uit verschillende disciplines beschikbaar maken voor het publiek, zodat Europa beter voorbereid is op toekomstige pandemieën. Bij dit driejarige project zijn 53 partners uit 19 landen betrokken, en het brengt belanghebbenden uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden samen, onder meer uit de biomedische sector, ziekenhuizen, volksgezondheid, alsook uit de sociale en menswetenschappen.
DANS neemt deel aan het project als lid van CESSDA, het Consortium of European Social Science Data Archives. Als zodanig draagt DANS voornamelijk bij met expertise en middelen met betrekking tot de sociale wetenschappen, in de BY-COVID Baseline Use Case, en in de opleidingsactiviteiten van het project (voor meer details over de betrokkenheid van DANS bij BY-COVID, zie deze link).

Meer informatie

BY-COVID project,
COVID-19 Data Portal,
BY-COVID Baseline Use Case materialen:
Studieprotocol: https://doi.org/10.5281/zenodo.7551181
Common Data Model Specification: https://doi.org/10.5281/zenodo.7572373
Use Case Verhaal: Prototyping a workflow that is standard to population health research
Analytische pipeline: Github repository (+ RO-Crate)
Eerste resultaten: https://doi.org/10.5281/zenodo.7871534

BY-COVID is een project dat is gefinancierd in het kader van het Horizon Europe Research and Innovation Programme van de Europese Unie onder subsidieovereenkomstnummer 101046203.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vasso Kalaitzi M.Sc.

Research Data Management Specialist

Simon Saldner Ph.D.

Research Data Management Specialist