Nieuws

Weten wat onderzoeksfinanciers weten en leren over Open Science? Bekijk hun seminar platform, dat nu online openbaar beschikbaar is. 

Om de community beter te helpen bij het toepassen van open, FAIR en Research Data Management (RDM) werkwijzen, willen wij handvatten ontwikkelen om kwalitatieve data meer FAIR en beschikbaar voor hergebruik te maken. Maar wat zijn de behoeftes van de community? Een enquête tijdens de februari-editie van de Data Stewards Interest Group (DISG)-bijeenkomst gaf inzicht in die behoeftes. Het beknopte rapport van deze enquête is nu online beschikbaar.‘FAIR data’ is een belangrijk element van Open Science. In Europa zijn we hier al enkele jaren mee bezig; er zijn veel initiatieven ontplooid en subsidiegelden toegekend. Wat heeft dit ons tot nu toe opgeleverd? Wat is de status van de FAIR-praktijken van onderzoekers en de FAIRness van onderzoeksdata? Met de ‘European Research Data Landscape’-studie, waarin DANS partner was, is dit onderzocht. We vatten de belangrijkste en meest opvallende uitkomsten samen.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijft de NARCIS-website tot maandag 3 juli aanstaande online. Dit is besloten omdat recent bekend is geworden dat een aantal partijen meer tijd nodig heeft om aanpassingen door te voeren. 

De technische omgeving evenals de content van de NARCIS-website is bevroren vanaf 9 januari 2023. Omdat er geen updates meer worden opgeleverd is de houdbaarheid van de dienst gering; bij issues zal de site offline gezet moeten worden. Om die reden, en omdat ook de harvesting ten behoeve van NARCIS dan zal eindigen, is 3 juli de uiterste datum voor uitfasering.

Het RDA TIGER-project is afgelopen maand formeel gestart met een kick-off in Brussel. Het project heeft als doel om de ondersteuning en impact van Research Data Alliance (RDA) Working Groups die werken aan ontwikkelingen en technologieën voor Open Science te vergroten en te ondersteunen door een set van diensten te bieden die in samenwerking met DANS zal worden ontwikkeld.

Maandag 20 februari meldde NWO dat negen projecten samen 140 miljoen euro ontvangen om grootschalige wetenschappelijke infrastructuren op te zetten of te verbeteren. Het Nederlandse onderzoeksveld heeft gezamenlijk prioriteiten gesteld voor investeringen in deze zogenaamde Nationale Roadmap projecten die stuk voor stuk zorgen voor innovatie in de wetenschap en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rond klimaat, gezondheid en welzijn. DANS is betrokken in twee van deze projecten: SSHOC-NL en LTER-LIFE.

Ben je data steward, datamanager, of onderzoeker in de heritage sciences? Ben of word je verantwoordelijk voor het beheren van onderzoeksdata afkomstig van de analyse van cultuurhistorische collecties of objecten, en wil je je data “FAIR” opslaan zodat ze beter vindbaar en (her)bruikbaar zijn voor anderen? Meld je dan aan voor de E-RIHS workshop over metadata voor FAIR erfgoedonderzoek.

Tijdens het Nationaal Open Science Festival in september 2022 werd het eerste prototype van de ODISSEI Portal gelanceerd. Deze portal maakt metadata van verschillende sociaalwetenschappelijke Nederlandse dataproviders vindbaar in één gezamenlijke interface. De Portal heeft een upgrade gehad.