De oprichting van drie wetenschapsbrede Digitale Competentie Centra is van start gegaan. Als eerste stap heeft de Raad van Bestuur van NWO besloten om in totaal 4,5 miljoen euro toe te wijzen voor het aanstellen van netwerkcoördinatoren. Zij gaan samen de experts en relevante infrastructuren binnen hun onderzoeksdomein data-intensief onderzoek helpen versterken.

Slechts 1 procent van bijna 24.000 archeologische onderzoeksrapporten uit de periode 2002-2011 wordt vermist. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) heeft hierover een artikel gepubliceerd. Er werd erger gevreesd. Hoe is dit meevallende resultaat tot stand gekomen?

De afgelopen maanden maakte DANS deel uit van het auteursteam dat een werkdocument opstelde over de oprichting van een Europees netwerk van FAIR-geschikte Trustworthy Digital Repositories (TDR’s). Dit werkdocument schetst de visie van dit netwerk en de volgende stappen om het te realiseren. Het document is nu online gepubliceerd.

In een sessie op het Nederlandse Open Science Festival heeft ODISSEI de eerste versie van de ‘ODISSEI portal’ gelanceerd. Deze portal biedt toegang tot metadata van verschillende onderzoeksinstellingen en data archieven in één centrale omgeving. De portal biedt verschillende zoekmogelijkheden en bevordert de vindbaarheid van onderzoek en het hergebruik van sociaalwetenschappelijke data in Nederland.

DANS is het Nederlandse nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksgegevens. Wij helpen onderzoekers hun data beschikbaar te maken voor hergebruik. Daarom hebben wij ons aangesloten bij de Europese coalitie die streeft naar veranderingen in beoordelingspraktijen voor onderzoekers, onderzoeksprojecten en onderzoeksinstellingen. Overkoepelend doel is de verbetering van kwaliteit en impact van onderzoek. 

Tijdens vier intensieve Bootcamp-dagen in juni – juli bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort en Amsterdam, verdiepten een negental cursisten zich in de ins and outs van goed databeheer in de erfgoedwetenschappen. Onder begeleiding van een erfgoeddata coach en een onderzoeksdata coach, werkten de cursisten, afkomstig uit verschillende organisaties, aan datamanagementplannen en persoonlijke leerdoelen. Sprekers uit het collectiebeheer, onderzoek en beleid, voorzagen de Bootcamp van een extra dimensie aan expertise en ervaring. De Bootcamp was een eerste trainings-pilot van het Nederlandse knooppunt van de European Research Infrastructure for the Heritage Sciences (E-RIHS).

DANS en IKOS zetten hun samenwerking in verschillende vormen voort. Zo is Andrea Scharnhorst van DANS benoemd tot Associate fellow bij het Institute for Knowledge Organization and Structure (IKOS). Na succesvolle eerdere edities vindt er op donderdag 22 september 2022 een nieuwe editie van de DANS Data trail plaats. Met dit keer als onderwerp hoe de EOSC organisatie de open wetenschap stimuleert.