Nieuws

Het Polifonia-project, gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de EU, heeft na vier jaar onderzoek en ontwikkeling op het snijvlak van Musicologie, Semantische Webtechnologieën en Muziekinformatie-opvraging de Polifonia Web Portal onthuld.

Op 6 juni 2023 vierden we de lancering van het DANS Data Station Social Sciences and Humanities (SSH). We kijken met tevredenheid terug op dit eerste jaar en willen dit moment graag delen.

Om de twee jaar wordt de RDNL Dutch Data Prize uitgereikt aan een individu of een team dat onderzoeksdata FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) maakt. Nomineren is vanaf nu mogelijk.

Het doel van het 4CH project was om voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een competentiecentrum op het gebied van de preservering en conservering van historische monumenten en archeologische vindplaatsen. Na een looptijd van drie jaar, was in december 2023 het project afgerond. De resultaten zijn nu toegankelijk. 

Het ASReview project maakt gebruik van state-of-the-art actieve leertechnieken om een van de meest interessante uitdagingen bij het systematisch screenen van grote hoeveelheden tekst op te lossen: er is niet genoeg tijd om alles te lezen!

A screenshot of the ODISSEI Portal

Met veel plezier presenteren we een nieuwe versie van het ODISSEI Portal. In deze nieuwe versie is een eerste opzet van een zogenaamde Data Access Broker (DAB) geïmplementeerd. Ook is er meer informatie beschikbaar, zoals die van de ELSST, ter verbetering van de zoekresultaten. Daarnaast is er door het ODISSEI-team verder gewerkt aan een vertaling van de gebruikersomgeving naar het Nederlands. Met de verbetering is er nog een gebruiksvriendelijker dataportaal voor de Social Sciences community beschikbaar. We leggen graag uit wat deze verbetering inhoudt en betekent voor jou als gebruiker.

Het jaarlijkse DARIAH-evenement vindt dit jaar plaats in Lissabon (18-21 juni) en heeft als thema “Workflows: Digital Methods for Reproducible Research Practices in the Arts and Humanities”. Registratie is nu open tot 4 juni voor wat een veelbelovend evenement belooft te worden in het digital humanities domein.

Op 13 april jl. publiceerde het NRC een achtergrondartikel over ‘wat er misgaat bij dataonderzoek’. Hiervoor is Ingrid Dillo, Senior Advisor bij DANS, geïnterviewd door Laura Wismans. In dit artikel licht Ingrid Dillo toe dat beschikbare data niet altijd van goede kwaliteit zijn en er nog veel werk te verzetten is op het gebied delen en hergebruiken van data. 

DANS heeft het artikel hieronder beschikbaar gemaakt en vrij vertaald in het Engels. Aan de inhoud zijn geen wijzigingen aangebracht.