Nieuws

In het kader van het BY-COVID-project heeft DANS in samenwerking met IACS en Sciensano de workshop ‘Integratie van sociaaleconomische gegevens in observationele studies naar de doeltreffendheid van vaccins’ georganiseerd om onderwerpen te bespreken rond de BY-COVID Baseline Use Case.

Met genoegen kondigt het EOSC Future project een nieuw ronde aan van de Train-the-Trainer Active Learning Course. Deze gratis vierdaagse online cursus – van 26 tot 29 juni – omvat vier verschillende modules voor trainers om hun kennis van EOSC en verschillende gerelateerde onderwerpen te vergroten, evenals hun vermogen om het te integreren in hun trainingsactiviteiten.

De overgang naar Open Science hangt voor een groot deel af van beginnende onderzoekers als implementeerders van nieuwe onderzoekspraktijken. Maar om een aanjager voor verandering te zijn, moeten onderzoekers worden geïntroduceerd en getraind in Open Science. De praktische gids ‘Open Science for Early-Career Researchers’ is ontworpen om precies dat te doen. Het is een uitgangspunt om onderzoekers te begeleiden bij elke stap in het onderzoek.

Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) maakt vanaf 1 mei gebruik van DataverseNL voor het publiceren van hun onderzoeksdata. Het is daarmee de twintigste Nederlandse onderzoeksinstelling die gebruikmaakt van onze datadienst.

Kwalitatieve data – van een interview of casestudie – beschikbaar maken voor hergebruik is vaak een uitdaging, omdat het rijke en complexe data betreft die moeilijk te anonimiseren zijn zonder cruciale informatie te verliezen. Om onderzoekers en data stewards die met dit soort data werken te helpen, heeft DANS een gids gemaakt, die nu op Zenodo beschikbaar is.

Van 20 tot 24 maart hebben DANS medewerkers de 20e plenaire vergadering van de Research Data Alliance (RDA) bijgewoond in Göteborg, Zweden. Het bijwonen van de plenaire vergadering gaf DANS de gelegenheid om de resultaten van de verschillende actieve RDA-werkgroepen en belangengroepen te bespreken, te netwerken met internationale datadeskundigen en belangrijke projecten te bevorderen die door onze organisatie worden geleid of ondersteund. 

Onderzoekers uit de geesteswetenschappen werken vaak met gegevens uit erfgoedcollecties, zoals musea, archieven of erfgoedbibliotheken. Idealiter blijven deze gegevens voor iedereen beschikbaar om te gebruiken voor eigen onderzoek. Wanneer de projecten die de gegevens genereren echter zijn afgelopen, zijn er vaak geen middelen om de datasets om te zetten in echt interoperabele en herbruikbare bronnen. Het is daarom heugelijk dat de digitale infrastructuur van CLARIAH voor de kunsten en geesteswetenschappen nu speciaal daarvoor financiële middelen heeft uitgetrokken: het cureren van bestaande erfgoeddatasets om ze bruikbaar te maken voor een breed scala van wetenschappers.

Regelmatig komen we tijdens het cureren van datasets parels tegen die het verdienen om uitgelicht te worden. Zo ook deze dataset die voortkomt uit de berging van het  gevechtsvliegtuig Short Stirling W7630 in de gemeente Echt-Susteren, Limburg. Deze Short Stirling is het eerste toestel dat is geborgen volgens het ‘Nationaal programma berging vliegtuigwrakken’ en het onderzoek levert verrassende inzichten op.