Nieuws

Data Archiving and Networked Services (DANS) is een uitstekend dienstverlenend instituut met een sterke internationale uitstraling. Dat concludeert de internationale evaluatiecommissie, die het instituut eind november 2010 bezocht in het kader van de zesjaarlijkse evaluatie.

Data Archiving and Networked Services (DANS) vindt dat digitale onderzoeksgegevens duurzaam toegankelijk moeten zijn. In de nieuwe strategie stelt DANS vast hoe het instituut dit de komende jaren samen met (inter)nationale partners gaat realiseren.

Nederlandse universiteiten, de KNAW en NWO zijn samen gestart met het toekennen van een Digital Author Identifier (DAI) aan wetenschappers die in Nederland werkzaam zijn. Een eerste stap in de koppeling tussen personen, publicaties en datasets.

Samen met de Koninklijke Bibliotheek en SURFfoundation werkt DANS binnen het project PersID-NL aan een infrastructuur voor object identifiers die niet wijzigen bij het verplaatsing van deze objecten.