Nieuws

Peter Doorn, directeur van DANS, gaat de NCDD vertegenwoordigen in de Executive Board van de Europese Alliance for Permanent Access to the Records of Science (APA), zo is besloten tijdens de laatste bijeenkomst van de Board op 23 november 2011.

Data Archiving and Networked Services (DANS) is een uitstekend dienstverlenend instituut met een sterke internationale uitstraling. Dat concludeert de internationale evaluatiecommissie, die het instituut eind november 2010 bezocht in het kader van de zesjaarlijkse evaluatie.

Data Archiving and Networked Services (DANS) vindt dat digitale onderzoeksgegevens duurzaam toegankelijk moeten zijn. In de nieuwe strategie stelt DANS vast hoe het instituut dit de komende jaren samen met (inter)nationale partners gaat realiseren.

Nederlandse universiteiten, de KNAW en NWO zijn samen gestart met het toekennen van een Digital Author Identifier (DAI) aan wetenschappers die in Nederland werkzaam zijn. Een eerste stap in de koppeling tussen personen, publicaties en datasets.