Nieuws

Volgens de Volkskrant kan 2012 de geschiedenis in gaan als het jaar waarin de manier waarop wetenschappers onderzoek doen voorgoed verandert. Dit jaar zal het plannen regenen om de uitkomsten van onderzoek betrouwbaarder, beter controleerbaar en beter toegankelijk te maken.

Het nut van de Persistent Identifier (PI) van een object is dat deze geldig blijft ook al verandert de actuele locatie (URL) van dat object. Bij consequent toepassen van PI’s zullen doodlopende links tot het verleden behoren.

Binnen de wetenschap is het belangrijk te weten met welke onderzoeker je van doen hebt. Daarom zal op termijn elke onderzoeker/auteur voorzien zijn van een Digital Author Identifier (DAI).

NARCIS biedt gebruikers tal van zoekmogelijkheden. Meestal is het voldoende om een of enkele zoektermen in te voeren. In sommige gevallen is het wenselijk complexere zoekacties uit te voeren.

Statistics on the Usage of REpositories2 (SURE2) is een project dat beoogt het gebruik van bestanden die via NARCIS gevonden worden in kaart te brengen. Binnen NARCIS is het eerste prototype gereed dat de statistiek van individuele objecten toont. Het laat zien hoe vaak de metadata van een publicatie zijn opgevraagd (views) en hoe vaak het object daadwerkelijk is gedownload.

Peter Doorn, directeur van DANS, gaat de NCDD vertegenwoordigen in de Executive Board van de Europese Alliance for Permanent Access to the Records of Science (APA), zo is besloten tijdens de laatste bijeenkomst van de Board op 23 november 2011.