Agenda

Open Hour SSH

Krijg antwoord op al jouw vragen tijdens het Open Hour voor de SGW community. Een live Q&A elke maandag.

April en juni | Essentials 4 Data Support is een introductiecursus voor diegenen die onderzoekers (willen) ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata. De volgende cursusronde start in april 2023, met de eerste cursusdag op dinsdag 18 april bij 4TU in Delft en de tweede cursusdag op donderdag 1 juni bij SURF in Utrecht. De voertaal voor deze ronde is Engels.

In deze Data Trail geven wij je een introductie tot de CESSDA Data Archiving Guide (DAG) en de verschillende hoofdstukken van de DAG. We delen ook hoe ons DANS-beleid en onze workflows overeenkomen met de aanbevelingen.

Deelnemers zullen praktijkervaring opdoen met het beheer van hun gevoelige data met de faciliteiten en workflows die binnen het DICE-project worden ontwikkeld. Er zijn ook samenwerkingsinitiatieven en gastpresentaties van andere projecten gepland, zodat de deelnemers aan de Datathon een rijke ervaring kunnen opdoen met alle aspecten en uitdagingen van het beheer van gevoelige gegevens. Deadline registratie: 15 mei 2023

De 10e editie van de jaarlijkse DH Benelux conferentie dient als platform voor de gemeenschap van interdisciplinaire Digital Humanities onderzoekers om elkaar te ontmoeten, hun laatste onderzoeksresultaten te presenteren en te bespreken en om tools en projecten te demonstreren. Het centrale thema van dit jaar is 'Crossing Borders'.

19 - 23 juni | Na de succesvolle eerste editie afgelopen zomer organiseert ODISSEI zijn tweede Summer Institute in Computational Social Science (SICCS). Het doel is het samenbrengen van sociale en datawetenschappers die geïnteresseerd zijn in computationele sociale wetenschap. SICSS-ODISSEI is uniek binnen het SICSS-kader omdat het zich voornamelijk richt op de analyse van administratieve gegevens. Foto van SICSS-ODISSEI 2022 door MG Fotografie / Michel Groen

De tweede IPERION HS Doctoral Summer School (HS-DSS) heeft als doel voorbeelden te geven van uitmuntendheid in de erfgoedwetenschap met betrekking tot de milieueffecten op gebouwd erfgoed en de digitalisering ervan.

27 - 31 oktober | Hoe kunnen we de transformerende kracht van informatieonderzoek vrijmaken en bevindingen omzetten in positieve veranderingen in de manier waarop men leeft? Om positieve verandering te bereiken, moeten we nagaan welke processen effectief zijn bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken met informatie, ons bewust zijn van de uitdagingen bij het vertalen van excellent onderzoek naar dito praktijk en beleid, en begrijpen hoe we het verschil kunnen evalueren dat we hebben gemaakt voor het leven van anderen. Als belangrijkste internationale conferentie op dit gebied is de ASIS&T Annual Meeting een forum om te helpen bij het aanpakken van deze vraagstukken terwijl we de positieve bijdragen van informatie en technologie blijven stimuleren.