Agenda

Dit evenement richt zich op de gevolgen van de wetgeving en innovatiemogelijkheden voor onderzoek na de invoering van de Europese Data Governance Act en Data Act. Er wordt onderzocht hoe deze twee wetten het veilig delen van gevoelige data zullen beïnvloeden. Het evenement behandelt vragen zoals de definitie van een organisatie voor altruïsme van gegevens, de mogelijkheid om het delen van gegevens tussen bedrijven af te dwingen en de noodzakelijke infrastructuur om de uitwisseling van gevoelige gegevens te vergemakkelijken. Deze voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.

Governance van technologie, onderzoek en innovatie voor een betere wereld is het thema van de EU-SPRI Annual Conference. Het internationale consortium European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI Forum) organiseert een track rond onderwerpen gerelateerd aan "The Present and Future Organization and Governance of European Research Infrastructures", waar de functie en toekomst van onderzoeksinfrastructuren als ondersteunende lagen voor de academische wereld zullen worden besproken vanuit politiek, sociaal, economisch en wetenschapswetenschappelijk perspectief. DANS is trots deel uit te maken van de organisatoren.

Het doen van (survey)onderzoek en non-respons gaan (helaas) hand in hand. Als we het hebben over (eigenlijke) non-respons dan hebben we het over personen die wel aan onderzoek kunnen meedoen, maar ervoor kiezen dit niet te doen. Tijdens deze dag staan we stil bij non-respons. Hoe groot is het probleem van non-respons? Wat zijn oorzaken voor non-respons? En wat kunnen we er vóór, tijdens en na de dataverzameling aan doen?

Deze conferentie biedt de ideale mogelijkheid voor uitwisseling tussen onderzoekers op het gebied van digitale kunsten en geesteswetenschappen, cultureel erfgoed en computer-, informatie- en gegevenswetenschappen. Deze editie richt zich op de technische, methodologische, infrastructurele en conceptuele uitdagingen van het ontwerpen, implementeren en delen van digitaal ondersteunde workflows.

Het SICSS-instructieprogramma bestaat uit lezingen en interactieve werksessies. Er zijn externe sprekers die computationeel sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen in verschillende settings, zoals de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere text as data, website scraping, digitale veldexperimenten, machine learning en ethiek.

Reserveer alvast 22 oktober in je agenda! De vierde editie van het National Open Science Festival vindt plaats, met dit jaar de Universiteit van Maastricht en Open Science Community Maastricht als gastheren. Meer informatie volgt binnenkort.

A image of a sloth to enhance the RDA 23rd Plenary meeting in Costa Rica

Deze driedaagse hybride RDA-conferentie in Costa Rica brengt leiders van over de hele wereld samen om een aantal van de grootste uitdagingen en vragen op het gebied van data aan te pakken, nieuwe ideeën uit te wisselen en best practices in het gebruik van data te verkennen.