Op de eerste dinsdag van elke maand zullen deelnemers de kans krijgen om vragen te stellen over een verscheidenheid van EOSC diensten en resources.

IPERION HS en E-RIHS organiseren een reeks webinars, een belangrijke bron van state-of-the-art informatie over erfgoedwetenschappelijk onderzoek, faciliteiten, beleid en impact. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een levendige erfgoedwetenschappelijke gemeenschap en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij interdisciplinair erfgoedonderzoek.

In deze SSHOC workshop bedoeld voor startende onderzoekers en support staff, krijgen deelnemers een beter inzicht in de best practices voor RDM.

Het doel van dit evenement, georganiseerd door de University of Glasgow, is de aanwezigen de kans te bieden om op games gebaseerde tools en methoden te bespreken die relevant zijn voor de ondersteuning van onderzoekers.

Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op recente werkzaamheden van de EOSC Association om toezicht te houden op aanvullende activiteiten en belangrijke prestatie-indicatoren te definiëren met betrekking tot het FAIR-databeleid; de belangrijkste doelstellingen van een onderzoek naar beleids-monitoring dat momenteel wordt uitgevoerd bij de lidstaten, zullen worden gedeeld; en er zal worden ingegaan op oplossingen die worden ontwikkeld door EOSC Future en FAIRsFAIR ter ondersteuning van vergelijkbare beleids-monitoring in de toekomst.

Tijdens de Open Science in Practice Webinar reeks staan projecten die een Open Science Fund-subsidie hebben ontvangen centraal en komt een ​​breed scala aan open science-onderwerpen aan bod.

Op 17 februari van 12.00 tot 13.00 uur, zal prof. dr. Tom van der Meer (Universiteit van Amsterdam) een Lunchlezing geven over het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO).

Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit organiseren een Data Carpentry workshop voor onderzoekers met weinig tot geen computationele ervaring. De lessen zijn domein-specifiek en bouwen voort op de bestaande kennis van de deelnemers, zodat zij de geleerde vaardigheden snel kunnen toepassen op hun eigen onderzoek.