De oprichting van drie wetenschapsbrede Digitale Competentie Centra is van start gegaan. Als eerste stap heeft de Raad van Bestuur van NWO besloten om in totaal 4,5 miljoen euro toe te wijzen voor het aanstellen van netwerkcoördinatoren. Zij gaan samen de experts en relevante infrastructuren binnen hun onderzoeksdomein data-intensief onderzoek helpen versterken.

In een sessie op het Nederlandse Open Science Festival heeft ODISSEI de eerste versie van de ‘ODISSEI portal’ gelanceerd. Deze portal biedt toegang tot metadata van verschillende onderzoeksinstellingen en data archieven in één centrale omgeving. De portal biedt verschillende zoekmogelijkheden en bevordert de vindbaarheid van onderzoek en het hergebruik van sociaalwetenschappelijke data in Nederland.

DANS en IKOS zetten hun samenwerking in verschillende vormen voort. Zo is Andrea Scharnhorst van DANS benoemd tot Associate fellow bij het Institute for Knowledge Organization and Structure (IKOS). Om de meningen van de gemeenschap over RDM-praktijken te verzamelen, organiseerde de DARIAH-werkgroep Research Data Management een tweedaagse schrijfsprint. DANS onderzoeksdatamanagement deskundigen Femmy Admiraal en Francesca Morselli hebben deelgenomen aan de bijeenkomst.

Empowerment van onderzoekers in de sociale wetenschappen door middel van digitale technologie

In deze oproep nodigen ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) en het Netherlands eScience Center wetenschappers uit om een voorstel in te dienen. Hiervoor moeten zij werkzaam zijn bij een organisatie die lid is van ODISSEI, met als belangrijkste expertisegebied de sociale wetenschappen.

De nieuwste versie van de CESSDA-data catalogus is gericht op het verbeteren van de interoperabiliteit met externe organisaties.

De CESSDA Data Catalogue (CDC) bevat de metadata van de data holdings van CESSDA’s Service Providers, waaronder DANS die de CESSDA Service Provider voor Nederland is. Het is een one-stop-shop voor onderzoek en ontdekking, die toegang biedt tot uitgebreide collecties van gegevens die relevant zijn voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De CDC maakt ook deel uit van de EOSC-marktplaats.

Om tot een gemeenschappelijk beeld te komen over hoe FAIR en metadata samenhangen en welke handvatten er zijn om metadata goed aan te leveren om te kunnen claimen dat je (ruimtelijke) data FAIR zijn, organiseert de Nederlandse Commissie voor Geodetica (NCG) een workshop voor wetenschappers en datastewards die werken met geospatiale data. De workshop vindt plaats in de middag van 7 juli op de WUR Campus (Omnia gebouw) in Wageningen.

Het Nederlandstalig Platform voor survey onderzoek (NPSO) organiseert 22 juni weer haar jaarlijkse dag. Na een aantal digitale bijeenkomsten wordt de bijeenkomst nu weer live gehouden, dit keer op de universiteit van Antwerpen.