Nieuws

De European Language Social Science Thesaurus (ELSST) is een breed opgezette, meertalige thesaurus voor de sociale wetenschappen. in september 2023 werd de nieuwste versie van de ELSST uitgebracht. Ontdek enkele van de belangrijkste veranderingen hier.

In mei was DANS medeorganisator van de ‘BY-COVID Workshop on the integration of socioeconomic data in observational studies on vaccine effectiveness’ in Den Haag. Er is nu een gezamenlijk rapport gepubliceerd van de workshop deelnemers en andere experts, waarin de presentaties en discussies tijdens het evenement worden beschreven en een roadmap wordt gegeven voor de manier waarop sociaaleconomische data kunnen bijdragen aan studies naar de effectiviteit van vaccins en ander onderzoek naar infectieziekten.

Images of the Open Science participants joining online.

De internationale Open Science Conference werd gehouden op 27-29 juni 2023 en vierde het 10-jarig bestaan. Tijdens dit event verzorgden we verschillende programma-sessies en hadden we een geweldige tijd waarin we actuele onderwerpen en ontwikkelingen bespraken met verschillende deelnemers. We blikken kort terug op deze mooie dagen!

Het ODISSEI-portaal is vernieuwd en in deze derde versie kun je nu met Engelse zoektermen zoeken naar CBS-metadatarecords die in het Nederlands beschikbaar zijn. Er zijn bijna 7.500 datasets beschikbaar bij de verschillende Nederlandse instituten.

Het tweede Data Station van DANS is nu live. Met dit data station kunnen onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen hun datasets zelf digitaal archiveren: veilig, vindbaar en voorzien van essentiële informatie.Kwalitatieve data – van een interview of casestudie – beschikbaar maken voor hergebruik is vaak een uitdaging, omdat het rijke en complexe data betreft die moeilijk te anonimiseren zijn zonder cruciale informatie te verliezen. Om onderzoekers en data stewards die met dit soort data werken te helpen, heeft DANS een gids gemaakt, die nu op Zenodo beschikbaar is.

Onderzoekers uit de geesteswetenschappen werken vaak met gegevens uit erfgoedcollecties, zoals musea, archieven of erfgoedbibliotheken. Idealiter blijven deze gegevens voor iedereen beschikbaar om te gebruiken voor eigen onderzoek. Wanneer de projecten die de gegevens genereren echter zijn afgelopen, zijn er vaak geen middelen om de datasets om te zetten in echt interoperabele en herbruikbare bronnen. Het is daarom heugelijk dat de digitale infrastructuur van CLARIAH voor de kunsten en geesteswetenschappen nu speciaal daarvoor financiële middelen heeft uitgetrokken: het cureren van bestaande erfgoeddatasets om ze bruikbaar te maken voor een breed scala van wetenschappers.

Maandag 20 februari meldde NWO dat negen projecten samen 140 miljoen euro ontvangen om grootschalige wetenschappelijke infrastructuren op te zetten of te verbeteren. Het Nederlandse onderzoeksveld heeft gezamenlijk prioriteiten gesteld voor investeringen in deze zogenaamde Nationale Roadmap projecten die stuk voor stuk zorgen voor innovatie in de wetenschap en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rond klimaat, gezondheid en welzijn. DANS is betrokken in twee van deze projecten: SSHOC-NL en LTER-LIFE.