Onderzoek, en hoe het wordt uitgevoerd, verandert voortdurend en vereist dat degenen die belast zijn met de ondersteuning ervan ook up-to-date blijven op het gebied van Research Data Management, Open Access en Open Science in het algemeen. OpenAIRE's train-de-trainer bootcamps zijn erop gericht trainers te voorzien van de kennis en kunde van Open Science, zodat zij deze kunnen doorgeven aan de onderzoekers en studenten zelf, en uiteindelijk kunnen helpen bij het creëren van een meer open, transparant en toegankelijk onderzoeksecosysteem.

De Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) is een groep organisaties die werkt aan het harmoniseren van de beoordeling van onderzoek. Het houdt rekening met praktijken en activiteiten die de kwaliteit en impact van onderzoek maximaliseren. Het houdt in dat de beoordeling voornamelijk wordt gebaseerd op een kwalitatief oordeel, waarbij peer review centraal staat, ondersteund door een verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren. Deze FAIR-implementatieworkshop - "Beoordeling van de huidige nationale capaciteiten die FAIR mogelijk maken" zal zich richten op het onderwerp onderzoeksbeoordeling om de geselecteerde kandidaten te helpen bij het opstellen van hun FAIR-implementatieactieplan door rekening te houden met het aspect onderzoeksbeoordeling. Registratie is gratis maar verplicht.

Deze virtuele plenaire bijeenkomst richt zich op samenwerking en betrokkenheid bij de wereldwijde RDA-gemeenschap door het delen van lokale ervaringen, best practices en aanbevelingen. Individuen en groepen in alle stadia van hun carrière worden uitgenodigd om bij te dragen aan de discussies, data professionals te ontmoeten en betrokken te raken bij de RDA gemeenschap.

Aan het einde van deze workshop ben je in staat om de herbruikbaarheid van kwalitatieve data in alle stadia van de levenscyclus van onderzoeksdata te evalueren en te verbeteren. Je beschikt over een rijke set aan handvatten om de uitdagingen aan te gaan die je kan tegenkomen bij het werken met kwalitatieve data. Deze workshop maakt deel uit van de DCC Spring Training Days en is geschikt voor onderzoekers en onderzoeksondersteunend personeel, gericht op beginners met het onderwerp.

Wetenschapsfilosofie en kwantitatieve wetenschapsstudies (scientometrie en bibliometrie) zijn momenteel afzonderlijke gebieden met beperkte interacties. Ze delen echter tal van onderzoeksobjecten en gebieden van potentieel gemeenschappelijk belang. DANS'er Andrea Schanhorst geeft een sessie getiteld 'Measuring a moving target - Innovation studies in practice' over de opkomst van nieuwe intermediairs en coördinatieniveaus. Een daarvan zijn onderzoeksinfrastructuren. Hun rol is veranderd van louter ondersteunend (bijv. inspelen op nieuwe technologieën die nodig zijn om onderzoeksactiviteiten uit te voeren) naar in toenemende mate medescheppers in het kennisproductieproces.

Logo for the SURF Research Day

Het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en technologie, het bevorderen van kwaliteit en samenwerking, en het vergroten van transparantie en toegankelijkheid in onderzoek vormen de kernprincipes van de aanpak van SURF. DANS verzorgt meerdere sessies op dit evenement.

Governance van technologie, onderzoek en innovatie voor een betere wereld is het thema van de EU-SPRI Annual Conference. Het internationale consortium European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI Forum) organiseert een track rond onderwerpen gerelateerd aan "The Present and Future Organization and Governance of European Research Infrastructures", waar de functie en toekomst van onderzoeksinfrastructuren als ondersteunende lagen voor de academische wereld zullen worden besproken vanuit politiek, sociaal, economisch en wetenschapswetenschappelijk perspectief. DANS is trots deel uit te maken van de organisatoren.

Dit evenement richt zich op de gevolgen van de wetgeving en innovatiemogelijkheden voor onderzoek na de invoering van de Europese Data Governance Act en Data Act. Er wordt onderzocht hoe deze twee wetten het veilig delen van gevoelige data zullen beïnvloeden. Het evenement behandelt vragen zoals de definitie van een organisatie voor altruïsme van gegevens, de mogelijkheid om het delen van gegevens tussen bedrijven af te dwingen en de noodzakelijke infrastructuur om de uitwisseling van gevoelige gegevens te vergemakkelijken. Deze voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.