Tijdens de "FAIR Implementation Workshop - Engaging researchers with FAIRness" zullen de discussies zich richten op het ontwikkelen van een betrokkenheidsstrategie om ervoor te zorgen dat de juiste belanghebbenden worden geïnformeerd, geraadpleegd en in staat worden gesteld om relevante FAIR-praktijken die in het actieplan zijn geïdentificeerd, over te nemen en om bij te dragen aan het opstellen van een dergelijk plan. Registratie is gratis maar verplicht.

De "FAIR Implementation Workshop - Open Access publishing in FAIR action plans" is gericht op het presenteren van best practices in het integreren van Open Access publishing in FAIR action plans, met name door rekening te houden met andere soorten gegevens. Registratie is gratis maar verplicht.

Essentials 4 Data Support is een introductiecursus voor diegenen die onderzoekers ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata. De eerste cursusronde van 2024 start op donderdag 8 februari (DANS, Den Haag) en eindigt op donderdag 21 maart (SURF, Amsterdam), de voertaal van deze ronde zal Engels zijn.

Het hoofdthema van IDCC24 is 'Vertrouwen door Transparantie' vanuit elk gezichtspunt van hun gemeenschappen. FAIR-IMPACT zal in drie workshops aan bod komen: "FAIR-by-Design: introductie van Skills4EOSC en FAIR-IMPACT middelen en ondersteuning", "Het definiëren van de criteria voor het beoordelen van PID-beleid en -diensten" en "Richtlijnen voor transparante blootstelling van repository-informatie: het informeren van beslissingen over betrouwbaarheid".

Het doel van de "FAIR Implementation Workshop - Building FAIR skills at a national level" is om de FAIR-vaardigheden en -competenties op te nemen in een actieplan voor de implementatie van FAIR: Hoe kunnen FAIR-vaardigheden en -competenties op nationaal niveau worden ontwikkeld en hoe moet dit aspect worden weerspiegeld in een FAIR-implementatieplan? Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Skills4EOSC-project. Registratie is gratis, maar verplicht.

Kom naar het eerste evenement van de TDCCs: Samenwerken over domeinen heen! Met als thema 'Hoe kunnen we vooruitgang boeken in Open Science en FAIR data en software door samenwerking', verwelkomen de drie TDCCs en LCRDM alle collega's, uit alle domeinen, om ideeën te delen, te discussiëren en uit te wisselen tijdens deze dag! De voertaal van dit evenement is Engels.

Het doel van de "FAIR Implementation Workshop - Building FAIR skills at a national level" is om de FAIR-vaardigheden en -competenties op te nemen in een actieplan voor de implementatie van FAIR: Hoe kunnen FAIR-vaardigheden en -competenties op nationaal niveau worden ontwikkeld en hoe moet dit aspect worden weerspiegeld in een FAIR-implementatieplan? Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Skills4EOSC-project. Registratie is gratis, maar verplicht.

De Dataverse Community Meeting 2024 heeft als doel om zoveel mogelijk van haar leden te verenigen, om nieuwkomers te stimuleren om geïnteresseerd te raken in dit repository en samen te werken aan een sterkere community.