Ruimte voor ieders talent – naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers

14 september 2020

Veel mensen die in de wetenschap werken, krijgen te maken met een eenzijdige nadruk op bepaalde prestaties, met name op het terrein van onderzoek. Andere kernactiviteiten, zoals onderwijs, maatschappelijke activiteiten, organisatie en bestuur, worden daarentegen vaak onvoldoende gewaardeerd.

En zelfs bínnen het strikte domein van onderzoek gaan erkenning en waardering vaak alleen maar uit naar ‘gevestigde’ producten, zoals artikelen in internationale A-tijdschriften, en minder naar andere prestaties, zoals boeken, conferenties, tentoonstellingen, websites en databases, of naar samenwerkingsprojecten met maatschappelijke organisaties of een breder publiek.

Kritische blik op ‘erkennen en waarderen’

Binnen de universiteiten, de KNAW en NWO is het initiatief genomen het huidige stelsel van ‘erkennen en waarderen’ kritisch onder de loep te nemen. Met als doel: meer ruimte voor diversiteit in loopbanen, zichtbare erkenning van de waarde van samenwerking in teams, erkenning van het belang van maatschappelijke impact en organisatietalent – om maar een paar voorbeelden te noemen. Uiteindelijk zal dit alles gevolgen hebben voor de manier waarop medewerkers – maar ook, bijvoorbeeld, hun projectvoorstellen – worden beoordeeld. 

Inmiddels heeft ook de KNAW, samen met de universiteiten, een begin gemaakt met dit plan, Ruimte voor ieders talent – naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappersDe eerste stap die zal worden gezet is een korte enquête onder al het wetenschappelijk en ondersteunend wetenschappelijk personeel (inclusief collecties) van de KNAW.

Open Science

Verandering in de manier waarop universiteiten hun wetenschappelijke staf erkennen en waarderen is hard nodig. Onderzoeksprestaties bepalen sinds jaar en dag het carrièrepad van wetenschappers en die dominantie begint steeds meer te schuren. Ook nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan Open Access en Open Science stellen andere eisen aan de hedendaagse wetenschapper. De aanpak van complexe wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vraagt om meer samenwerking. Een hoofddoel van het nieuwe plan is daarom ook stimuleren dat wetenschappers de resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken en delen met de samenleving DANS onderstreept het belang van Open Access en Open Science.

Meer informatie

Lees online het gehele plan Ruimte voor ieders talent – naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers (.pdf).

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.