Onderzoeksproject Tracing Syntactic Diversity in Biblical Hebrew

26 oktober 2020

Volgens promovendus Martijn Naaijer heeft de Open Data inbreng van DANS voor een beslissende wending in het onderzoek gezorgd.

Martijn Naaijers dissertatie is één van de vruchten van het onderzoeksproject Tracing Syntactic Diversity in Biblical Hebrew, dat financiering ontving van de NWO. Zijn onderzoek vond plaats bij het Eep Talstra Center for Bible and Computer (ETCBC), onderdeel van de Theologiefaculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Promotor prof. Wido van Peursen: “Naaijer draagt met zijn proefschrift bij aan het huidige debat over taalkundige diversiteit en taalontwikkeling in de Hebreeuwse Bijbel, en in welke mate het mogelijk is de teksten taalkundig te dateren. Om zijn these over herkomst, genre, teksttype en oorzakelijkheidspatronen kracht bij te zetten, maakt Naaijer gebruik van statistische onderzoeksmethodes.” 

Zijn co-promotor, dr. Dirk Roorda van DANS, had een bijzondere rol gedurende het hele promotietraject. Met de online studietool voor de Hebreeuwse bijbel SHeBANQ, waar Roorda een significante bijdrage aan leverde, kwam het principe van open data naar het ETCBC. Vervolgens kon met de tool Text-Fabric die data ook daadwerkelijk gevoed worden aan allerlei soorten rekenwerk. Dat betekende een grote stap in het onderzoeksveld.

Meer informatie

Op 1 december promoveert Martijn Naaijer digitaal aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

 

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.