Nieuwe nationale strategie voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur

8 september 2021

Minister van Engelshoven heeft de nieuwe Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021 in ontvangst genomen. In de nieuwe Roadmap presenteren negen Groepen namens het Nederlandse onderzoeksveld hun voorstellen voor investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor de komende tien jaar. Deze onderzoeksinfrastructuren hebben de hoogste prioriteit voor de wetenschap in Nederland en kunnen in aanmerking komen voor financiering van NWO.

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor de positie van de Nederlandse wetenschap: zij draagt sterk bij aan innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom milieu, klimaat, gezondheid en beschaving. Het kan gaan om zeer gespecialiseerde apparaten, zoals grote telescopen, hoge veldmagneten of geavanceerde sensoren en meetnetten noodzakelijk voor biologisch en aardwetenschappelijk onderzoek. Maar ook om ‘virtuele’ faciliteiten, zoals omvangrijke databanken, wetenschappelijke computernetwerken, of om data- en monstercollecties.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur: “Investeringen in vernieuwende onderzoeksinfrastructuren dragen bij aan de internationale positie van Nederland als kennisland. Wetenschap en onderzoek kunnen niet zonder de juiste wetenschappelijke infrastructuur. Daarnaast heeft de aanwezigheid van unieke onderzoeksfaciliteiten een sterke aantrekkingskracht op talent.  Het brengt jonge wetenschappers, ingenieurs, datawetenschappers en projectmanagers samen die met elkaar werken op het grensvlak van wat technologisch mogelijk is, om zo bij te dragen aan kennisontwikkeling en innovatie. De Roadmap dient als fundament voor wetenschappelijke vooruitgang.”

Effectiever en efficiënter

Met de Roadmap 2021 wordt een volgende stap gezet in een toekomstige langetermijnstrategie voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur, waarbij het onderzoeksveld is gevraagd nog meer met elkaar af te stemmen en samen te werken. Zo worden investeringen effectiever en efficiënter ingezet en kan het veld zelf prioriteiten stellen voor de inzet van de beperkte middelen. Negen Groepen met inhoudelijke, thematische of technische raakvlakken zijn hiervoor gevormd, die in de Roadmap 2021 een toelichting geven op hun prioriteiten qua onderzoeksinfrastructuren die in de komende jaren gerealiseerd zouden moeten worden.

DANS & SGW

DANS werkt mee aan de nationale infrastructuur binnen meerdere grootschalige projecten, met name binnen het domein van de sociale en geesteswetenschappen (SGW). ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) en CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities)  zijn twee grote wetenschappelijke infrastructuren die in het kader van de Nederlandse Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuren in 2019 financiering kregen van de NWO. DANS is in beide projecten betrokken om FAIR data management te bevorderen en vindbaarheid en hergebruik van data in het SGW domein te vergroten.

Meer informatie

Lees het volledige bericht op de website van NWO.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ricarda Braukmann Ph.D.

Data Station Manager Social Sciences