Nieuw in EASY: grote collectie maritieme opgravingsdossiers

12 maart 2020

Stichting Batavialand heeft de papieren (scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie van het voormalig maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gedigitaliseerd. Deze bijzondere collectie wordt nu toegankelijk gemaakt via EASY. Inmiddels is de eerste reeks opgravingsdossiers uit de maritieme rijkscollectie via EASY gepubliceerd. Deze reeks betreft de dossiers van wrakken die werden aangetroffen bij de ontginning van de Wieringermeer en de Noordoostpolder.

Bij de inpoldering van de Wieringermeer in de jaren dertig, en sindsdien in de polders die nu Flevoland vormen, zijn honderden wrakken aangetroffen die zijn vergaan op de voormalige Zuiderzee. De documentatie hiervan varieert van eenvoudige meldingen tot volledig uitgevoerde archeologische opgravingen. In de polders gaat het om wrakken uit de middeleeuwen tot en met het begin van de 20ste eeuw, waaronder veel vissers- en vrachtschepen. Lang niet altijd hebben dergelijke onderzoeken geleid tot formele archeologische publicaties; desalniettemin gaat het om waardevolle en unieke brondocumentatie voor (scheeps)archeologisch onderzoek. Batavialand beheert zowel de archeologische objecten als het bijbehorende archief van de maritieme rijkscollectie, namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De wrakdossiers bevatten onder andere meldingsbriefjes, correspondentie, situatieschetsen, vondstenlijsten, interne rapporten en divers beeldmateriaal.

Bekijk het voorlopige overzicht van de dossiers hier.

Het gepresenteerde overzicht zal worden uitgebreid naarmate er meer datasets van wrakdossiers in EASY  worden gepubliceerd.  Opgravingsdossiers van scheepswrakken uit Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland en de rest van Nederland zullen volgen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de datasets? Neem dan contact op met onze datamanagers.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.