Het boek “The Trouble with Big Data”, door Jennifer Edmond, Nicola Horsley, Jörg Lehmann, Mike Priddy, onderzoekt de uitdagingen die onze maatschappij tegemoet gaat met big data.

Binnen de route ‘Levend Verleden’ van de Nationale Wetenschapsagenda zijn er een aantal interessante financieringsmogelijkheden opengesteld. Het gaat concreet om de call voor Kleine Projecten en de call binnen de programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia

E-RIHS werkt hard aan het waarmaken van de ambitie om een Europese infrastructuur te ontwikkelen die toegang geeft tot internationale laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en een netwerk van kennis en expertise. Binnen de Nederlandse E-RIHS infrastructuur werkt DANS mee aan de FAIRification van het Nederlandse data landschap door middel van een behoefte-analyse.

Op 13 januari 2022 speelde DANS een centrale rol in de workshop die mede georganiseerd werd door FAIRsFAIR, SSHOC, en EOSC-Nordic met betrekking tot het opzetten en faciliteren van een Europees netwerk van FAIR-enabling Trustworthy Digital Repositories (TDRs). De workshop leverde interessante inzichten op in de volgende stappen op weg naar de totstandkoming van dit netwerk.

De Europese Commissie kende vorige week een bedrag van 10 miljoen euro toe aan een consortium dat de FAIR principes in de European Open Science Cloud (EOSC) gaat doorvoeren. Het project, waarin 28 partners uit 10 Europese lidstaten samenwerken, wordt geleid door DANS adjunct-directeur Dr. Ingrid Dillo. Het start op 1 mei 2022 en zal drie jaar duren.

De ACME-FAIR guide, ontworpen om managers van research data management (RDM) en aanverwante professionele diensten te helpen zelf te beoordelen hoe zij onderzoekers in staat stellen FAIR dataprincipes te hanteren, staat nu open voor publiek commentaar.

Het Social Sciences and Humanities Open Cloud (SSHOC) project biedt een trainers directory – een inventaris van trainers die actief zijn op het gebied van de sociale wetenschappen.

De SURF Research Support Champions zijn personen die zich het afgelopen jaar op opvallende wijze hebben ingezet om onderzoek bij hun instelling te ondersteunen. De winnaars worden bekendgemaakt op 10 mei 2022, tijdens de SURF Research Week. Nomineer een collega!