4CH: naar een competentie centrum voor conservering van cultureel erfgoed

3 februari 2022

DANS is partner in het 4CH project, een internationaal consortium van 19 partners werkt aan het opzetten van een competentie centrum voor de conservering, preservering en valorisatie van cultureel erfgoed. De inzet van 3D visualisatie speelt hierin een belangrijke rol.

Het 4CH project ging op 1 januari 2021 van start en heeft een looptijd van drie jaar. Het doel van het project is het methodologische, procedurele en organisatorische kader op te zetten van een competentiecentrum (CC) dat advies, steun en diensten verleent gericht op de conservering en het behoud van historische monumenten en erfgoed locaties. Het project werkt samen met een netwerk van nationale, regionale en lokale culturele instellingen.

Het 4CH consortium omvat vooraanstaande instellingen uit de academische wereld, het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf en onderzoekscentra met complementaire expertise en een brede geografische spreiding over Europa. Het competentiecentrum brengt de conservering van cultureel erfgoed op een holistische en multidisciplinaire manier bij mensen onder de aandacht en faciliteert de samenwerking tussen erfgoedinstellingen in Europa.

Diensten en instrumenten

Diensten en instrumenten waarbij de nieuwste technologieën op het gebied van conservering en behoud worden toegepast, zullen worden geleverd door het:

  • Samenstellen van een overzicht van lopend onderzoek en geavanceerde technologieën op het gebied van de instandhouding, de bescherming en de duurzame promotie van monumenten en erfgoed locaties;
  • Rapporteren van de meest waardevolle initiatieven, ervaringen en “best practices”;
  • Opzetten van opleidings- en bijscholingsprogramma’s voor instellingen, uitvoerders en vakmensen;
  • Ontwikkelen van adviezen, richtlijnen en protocollen voor het gebruik van ICT en met name 3D-technologieën voor het beheer, met de focus op technologische monitoring en sensoren.

Doelgroep

De doelgroep van het 4CH project wordt gevormd door:

  • Cultureel erfgoedinstellingen en andere instanties, zowel openbaar als particulier, die verantwoordelijk zijn voor het beheer, de bescherming en de ontsluiting van Europese monumenten, gebouwen en erfgoed locaties;
  • Cultureel erfgoed professionals die diensten verlenen op het gebied van conservering, behoud en restauratie, waaronder grootschalige en hoogwaardige digitalisering van erfgoed en het plannen en beheren van interventies;
  • Professionals en bedrijven uit de creatieve industrie en toerisme die gegevens (her)gebruiken om op erfgoed gebaseerde informatie, apps, games, onderwijs en toeristische diensten te produceren;
  • Diensten voor het cultureel erfgoed, overheidsinstanties zoals ministeries en besluitvormers (verzekeringsmaatschappijen, eigenaren, enz.) die informatie verstrekken over beleid en strategieën voor behoud, bewaring en digitalisering van cultureel erfgoed.

DANS is betrokken bij het opstellen van de trainingsinfrastructuur van het toekomstige competitie centrum en leidt een werkpakket op het gebied van data management waarin bijvoorbeeld de specificaties voor digitalisering van cultureel erfgoed worden voorgesteld.

Meer informatie

Lees meer over het 4CH project op de project-pagina of op de website van 4CH.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

René van Horik Ph.D.

Research Data Management Specialist