Informatie op internet kan eenvoudig zoekraken. Door een unieke identificatie aan de informatie in plaats van aan het webadres toe te kennen, blijven gegevens duurzaam toegankelijk, ook als de informatie van plaats verandert. Deze unieke identificatie heet een persistent identifier. Uitgangspunt is dat zowel de identifier als de geïdentificeerde informatie duurzaam worden onderhouden.

Persistent identifiers bij DANS

DANS maakt gebruik van Digital Object Identifiers (DOIs). Elke dataset heeft een unieke DOI en nieuwe datasets krijgen na deponeren automatisch een DOI toegekend. Deze DOI kunt u gebruiken bij het citeren van de betreffende dataset. Elke dataset bevat een instructie (in de vorm van een ‘Cite as’) om datacitatie met de DOI voor hergebruikers van de dataset te vergemakkelijken.

De DOI wordt internationaal veel gebruikt als persistent identifier om duurzaam te kunnen refereren aan publicaties en datasets. Koppelingen tussen verschillende soorten wetenschappelijke output is mogelijk door het wereldwijde netwerk van DOI’s en andere persistent identifiers. Met het implementeren van de DOI ondersteunt DANS het citeren van datasets volgens de richtlijnen van DataCite en FORCE11.

DANS is ook betrokken bij de URN:NBN-identifier en onderhoudt de nationale URN:NBN-resolver. Samen met universiteitsbibliotheken, onderzoeksinstellingen, de Koninklijke Bibliotheek en EduStandaard werkt DANS aan het onderhouden van de URN:NBN-infrastructuur in Nederland. DANS participeert in verschillende persistent identifier-projecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de PID-wijzer met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).

FAQ

Op welk moment in de deponering krijg ik een persistent identifier?

  • Zodra u de deponering afrondt en de data naar DANS stuurt via de knop ‘Submit’, ontvangt u een e-mail met hierin de DOI. Deze werkt pas als de dataset is gepubliceerd.

Ik heb een dataset gedeponeerd en een DOI ontvangen, wanneer werkt deze?

  • De DOI verwijst pas echt naar de dataset zodra de dataset gepubliceerd is door een datamanager van DANS. In zeldzame gevallen dat de dataset niet kan worden gepubliceerd, vervalt de DOI voordat deze ooit gewerkt heeft.

Mijn dataset is gepubliceerd, heeft een DOI, maar de data zijn inmiddels achterhaald. Ik wil mijn dataset laten verwijderen.

  • Een eenmaal gepubliceerde dataset met werkende DOI wil DANS niet zomaar verwijderen. Er kan immers naar verwezen zijn, zie ook de licentiebijeenkomst die u ontvangen hebt bij de deponering. Wellicht is het ook voldoende om een nieuwe, actuele versie van de data te uploaden, en vanuit de achterhaalde versie naar deze nieuwe dataset te verwijzen, of om extra documentatie op te nemen met extra uitleg. Neem in ieder geval contact op met een datamanager van DANS.

Hebben databestanden een DOI bij DANS?

  • Afzonderlijke bestanden hebben geen DOI bij DANS, enkel datasets. Een dataset is het geheel van databestanden, documentatie over het onderzoek en de metadata. Wilt u naar een bestand verwijzen, noem dan de DOI en de bestandsnaam inclusief extensie, zeker wanneer de data in verschillende bestandsformaten is opgenomen in de dataset.

Ik wil alvast een DOI aanvragen om op te nemen in een publicatie / Ik wil alvast mijn data deponeren die ten grondslag ligt aan een artikel in een (open access) tijdschrift en daarmee een DOI krijgen om door te geven aan de reviewers van het artikel. Hoe pak ik dit aan?

  • Deponeer uw data en meld in het opmerkingenveld ‘Remarks’ wat de situatie is (betreft data voor artikel bijvoorbeeld).
  • Na publicatie van het artikel ontvangen we graag de DOI en/of bibliografische gegevens van de publicatie, zodat wij deze op kunnen nemen in de beschrijving van de dataset en mensen ook naar deze publicatie kunnen verwijzen.
  • N.b.: niet alle data die gedeponeerd worden, worden ook gepubliceerd. In ieder geval publiceren wij data afkomstig van wetenschappers (promovendi en hoger), die geanonimiseerd is, goed gedocumenteerd en in Nederlands of Engels. Wijkt uw situatie hiervan af, neem dan contact op met DANS om de mogelijkheden te bespreken.

Ik heb een bibliografische referentie met de vermelding ‘DOI: 10.[nummer]’. Hoe vind ik het artikel of de dataset?