Persistent identifiers (PIDs)

Informatie op internet kan eenvoudig zoekraken. Door een unieke identificatie in plaats van een regulier webadres aan de informatie toe te kennen, blijven gegevens duurzaam toegankelijk, ook als de informatie van plaats verandert. Deze unieke identificatie heet een persistent identifier (PID). Uitgangspunt is dat zowel de identifier als de geïdentificeerde informatie duurzaam worden onderhouden.

Deze video legt in detail uit wat PIDs zijn en hoe ze werken.

 

PIDs bij DANS
DANS maakt gebruik van Digital Object Identifiers (DOIs). Elke dataset heeft een unieke DOI en nieuwe datasets krijgen tijdens het deponeren automatisch een DOI toegekend. Deze DOI kun je gebruiken bij het citeren van de betreffende dataset. Elke dataset bevat een instructie (in de vorm van een ‘Cite as’) om datacitatie met de DOI voor hergebruikers van de dataset makkelijk te maken.

De DOI wordt internationaal veel gebruikt als persistent identifier om duurzaam te kunnen refereren aan publicaties en datasets. Koppelingen tussen verschillende soorten wetenschappelijke output is mogelijk door het wereldwijde netwerk van DOI’s en andere persistent identifiers. Met het implementeren van de DOI ondersteunt DANS het citeren van datasets volgens de richtlijnen van DataCite en FORCE11.

DANS is ook betrokken bij de URN:NBN-identifier en onderhoudt de nationale URN:NBN-resolver. Samen met universiteitsbibliotheken, onderzoeksinstellingen, de Koninklijke Bibliotheek en EduStandaard werkt DANS aan het onderhouden van de URN:NBN-infrastructuur in Nederland. DANS participeert in verschillende persistent identifier-projecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de PID-wijzer met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en het oprichten van het PID-Forum.

FAQ
Op welk moment in de deponering krijg ik een persistent identifier?

  • Zodra je een dataset hebt aangemaakt en als draft hebt opgeslagen kun je de DOI al zien in de blauwe box op de hoofdpagina van je dataset. Zodra de deponering is afgerond en je de data naar DANS verstuurd hebt via de knop “Submit for Review”, ontvang je een e-mail met hierin de DOI. Let er wel op dat de DOI pas werkt als de dataset is gepubliceerd.

Ik heb een dataset gedeponeerd en een DOI ontvangen, wanneer werkt deze?

  • De DOI verwijst pas echt naar de dataset zodra de dataset gepubliceerd is door een datamanager van DANS. 

Mijn dataset is gepubliceerd, heeft een DOI, maar de data zijn inmiddels achterhaald. Ik wil mijn dataset laten verwijderen.

  • Je kunt je dataset aanpassen via ‘Edit Dataset’ of ‘Edit Files’, of via de knoppen  ‘Upload Files’ of ‘Add + Edit Metadata’, of in de opties van de bestanden (het icoon met de drie puntjes naast elk bestand). Hiermee wordt een nieuwe versie van de dataset aangemaakt terwijl de DOI blijft bestaan. De aanpassing en nieuwe versie moet je opnieuw indienen bij DANS en een data manager moet dit publiceren voordat de nieuwe versie beschikbaar komt.  Eerdere versies blijven ook beschikbaar voor andere gebruikers. Als er wettelijke redenen zijn om een dataset te verwijderen of de toegang te beperken, dan is het mogelijk om een dataset of een versie van een dataset ontoegankelijk te maken, deaccessioning. Als je je dataset of een versie daarvan ontoegankelijk wil maken, neem dan contact op met DANS. De DOI blijft actief en geeft gebruikers informatie dat de dataset ontoegankelijk is gemaakt en wat de reden hiervoor is.    

Hebben databestanden een DOI bij DANS?

  • Afzonderlijke bestanden hebben geen DOI bij DANS, enkel datasets. Een dataset is het geheel van databestanden, documentatie over het onderzoek en de metadata. Wil je naar een bestand verwijzen, noem dan de DOI en de bestandsnaam inclusief extensie, zeker wanneer de data in verschillende bestandsformaten is opgenomen in de dataset. Om de citatie van bestanden makkelijker te maken, kun je de citatie ook direct exporteren vanuit Dataverse. 

Ik wil alvast een DOI aanvragen om op te nemen in een publicatie / Ik wil alvast mijn data deponeren die ten grondslag ligt aan een artikel in een (open access) tijdschrift en daarmee een DOI krijgen om door te geven aan de reviewers van het artikel. Hoe pak ik dit aan?

  • Als je begint met het deponeren en de draft van je dataset opslaat kun je de DOI die gereserveerd is voor je dataset al zien. Deze staat aangegeven in de blauwe box op de hoofdpagina van je dataset. Zodra je dataset klaar is om te publiceren kun je de draft verder bewerken en indienen voor review door DANS.
  • In het ‘Relation’ metadata block kun je een verwijzing naar de publicatie toevoegen door de PID van de publicatie te gebruiken. Als deze informatie nog niet beschikbaar is op het moment dat je je dataset wil publiceren, kun je je dataset alvast publiceren. Zodra de referentie van de publicatie bekend is, kun je deze toevoegen aan de metadata door naar de Metadata tab te gaan en op ‘Add + Edit Metadata’ te klikken. Hierdoor ontstaat er een nieuwe versie van je dataset die je weer bij DANS moet indienen voor publicatie.  

Ik heb een bibliografische referentie met de vermelding ‘DOI: 10.[nummer]’. Hoe vind ik het artikel of de dataset?

 

 

 © DANS. R.1.5. Versie 1.0, 30 maart 2023