Momenteel gebeurt er veel op het gebied van Digital Humanities (DH). De opeenstapeling van big data, de ontwikkeling van AI en de digitalisering van allerlei soorten bronnenmateriaal gaan steeds sneller. Dit jaar richt de conferentie zich op Digital Humanities voor toekomstig onderwijs & onderzoek. Iedereen die actief wil zijn rond dit thema is uitgenodigd aanwezig te zijn, van absolute beginners tot doorgewinterde experts, variërend van taalkunde tot kunstgeschiedenis.

De FAIR-by-Design-methodologie die in deze webinar wordt geïntroduceerd, is bedoeld om een systematische aanpak te bieden die de FAIR-principes integreert in het ontwikkelingsproces van leermaterialen. Het doel van deze webinar is om de gedefinieerde FAIR-by-Design workflow nader te bekijken, waarbij elke fase zich richt op verschillende aspecten van het materiaalontwerpproces. Bespreek en leer hoe je de voorgestelde methodologie praktisch kunt toepassen om ervoor te zorgen dat het eindresultaat FAIR-materialen van hoge kwaliteit zijn. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Skills4EOSC-project en wordt gegeven in het Engels.

In dit laatste webinar in de RDM Training serie, leer je van BY-COVID experts over hun RDM ervaringen, tools, use cases en uitdagingen bij het beheren van data. Dit webinar gaat over harmonisatiestandaarden, interoperabiliteit en interdisciplinair gebruik van gegevens. DANS is lid van het BY-COVID-project en dit webinar en de paneldiscussie worden geleid door Kim Ferguson, van het DANS Expert team.

Samen met NWO organiseren de TDCCs een algemene vraag- en antwoordsessie over de NWO-financieringsoproep 2023/2024 voor TDCC-projecten. De voertaal van deze sessie is Engels.

Het Polifonia-project houdt een (open) webinar om hun benadering van DMP te presenteren, die de vorm aanneemt van een machineleesbaar onderzoeksecosysteem met data/tools en rapporten als componenten; en om hierover te discussiëren met een aantal experts.

Ben je een restaurator of een museummedewerker en maak je gebruik van interviews als onderzoeksmethode in relatie tot collecties? Dan is deze workshop interessant voor jou. Kom meer te weten over het deponeren van collectieïnterviews, om deze te publiceren en archiveren in de nieuwe DANS Data Station Social Sciences and Humanities, onder begeleiding van Jetze Touber en Widia Mahabier van DANS-KNAW, samen met Laura Wolfkamp en Sanneke Stigter van de Universiteit van Amsterdam, vanuit het project Oral History – Stories at the Museum around Artworks (OH-SMArt).

Dit uur durende FAIR IMPACT webinar geeft informatie over wat er van deelnemers wordt verwacht, de vaardigheden en expertise die nodig zijn om deel te nemen aan elk aanbod en hoe je je kunt aanmelden. Er is ook tijd voor vragen van de deelnemers. Registratie is gratis en voor iedereen toegankelijk, maar verplicht.

De "FAIR Implementation Workshop - FAIR national plan in Germany and national initiatives to support FAIR in Romania" is bedoeld om de opbouw, het proces, de structuur en de organisatie van het nationale FAIR-plan in Duitsland en de nationale initiatieven ter ondersteuning van FAIR in Roemenië te presenteren en de vergelijking tussen de benaderingen en processen in twee verschillende landen te vergemakkelijken. Registratie is gratis maar verplicht.