De iPRES-conferentie brengt wetenschappers, studenten, onderzoekers, archivarissen, bibliothecarissen, service providers, softwareontwikkelaars en deskundigen uit vele verschillende sectoren en domeinen samen om nieuwe en baanbrekende inzichten te delen in een breed scala van onderwerpen op het gebied van digitale preservering, van strategie tot implementatie, en van internationale en lokale initiatieven.

Dit jaar zal het evenement volledig hybride zijn en een bredere uitwisseling faciliteren tussen belanghebbenden van ministeries, beleidsmakers, onderzoeksorganisaties, dienstverleners, onderzoeksinfrastructuren en onderzoeksgemeenschappen die de ontwikkeling van - en betrokkenheid bij - de European Open Science Cloud stimuleren. In de context van het EOSC Future project zal het EOSC Symposium ook een cruciaal platform zijn om projectresultaten en belangrijke exploiteerbare resultaten onder de aandacht te brengen. Ontmoeten we je daar?

Deze workshop biedt de mogelijkheid om met professor Richard Smiraglia en anderen van gedachten te wisselen en ervaringen uit te wisselen over de implementatie van kennisorganisatiesystemen in de digitale geesteswetenschappen en in de collecties die deze ondersteunen.

De Data Steward Interest Group (DSIG) bundelt de krachten met de Thematische DCC Sociale Wetenschappen & Geesteswetenschappen om de eerste online bijeenkomst van het domein SSH te organiseren. Ze nodigen alle geïnteresseerde data stewards en mensen in aanverwante rollen uit om deel te nemen aan deze online bijeenkomst!

Om beter aan te sluiten bij nationale initiatieven organiseert FAIR-IMPACT een serie "FAIR National Roadshows". Deze online evenementen hebben als doel de adoptie van FAIR door communities in verschillende Europese landen te versnellen. De roadshows breiden het netwerk uit van projecten en initiatieven waar FAIR-IMPACT al mee samenwerkt en introduceren een extra platform om FAIR-IMPACT aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en evaluatie-instrumenten te promoten.

Het hoofddoel van deze hybride workshop is om algemene benaderingen te bekijken die door verschillende kennisdomeinen worden toegepast en om samen, binnen verschillende gemeenschappen, de initiële vereisten te definiëren voor het ontwikkelen van bruikbare governance voor Semantische Artefacten.

De combinatie van Tech & Data is essentieel in digitaal geïnformeerd geesteswetenschappelijk onderzoek. CLARIAH wil de cross-over tussen beide benadrukken. Daarom organiseren we nu de open Tech & Data Dag op donderdag 28 september. Iedereen is welkom!

Er wordt veel gesproken over de FAIR-principes van onderzoeksdata. Maar hoe breng je ze in de praktijk voor je kwalitatieve data? Tijdens dit evenement, georganiseerd door de Erasmus Universiteit, DANS en SURF, bespreken we verschillende projecten, tools en technieken om de FAIRness van kwalitatieve data te verbeteren.