19 - 23 juni | Na de succesvolle eerste editie afgelopen zomer organiseert ODISSEI zijn tweede Summer Institute in Computational Social Science (SICCS). Het doel is het samenbrengen van sociale en datawetenschappers die geïnteresseerd zijn in computationele sociale wetenschap. SICSS-ODISSEI is uniek binnen het SICSS-kader omdat het zich voornamelijk richt op de analyse van administratieve gegevens. Foto van SICSS-ODISSEI 2022 door MG Fotografie / Michel Groen

In dit webinar worden de resultaten van het project Monitoring verouderende bestandsformaten gepresenteerd. Het doel van het project was om te onderzoeken of verouderde bestandsformaten geïdentificeerd kunnen worden. Identificatie kan er voor zorgen dat tijdig actie wordt ondernomen om te voorkomen dat de data in de toekomst niet meer te raadplegen is. Het onderzoek wordt toegelicht door Sam Alloing (Koninklijke Bibliotheek), Lotte Wijsman (Nationaal Archief) en Valentijn Gilissen (DANS).

In deze editie leer je vaardigheden te versterken die nodig zijn om uit te blinken in gegevensbeheer, door je klaar te stomen om gegevens te beheren en te verwerken gedurende de volledige levenscyclus van onderzoeksgegevens: het ontdekken, verwerken, analyseren, preserveren en publiceren van data.

Deze vierdaagse online cursus omvat vier verschillende modules voor trainers om hun kennis over EOSC en diverse gerelateerde onderwerpen te vergroten, evenals hun vermogen om het te integreren in hun trainingsactiviteiten.

DANS verzorgt verschillende sessies op de Open Science Conferentie 27 juni, 14:30 - 16:30 - Sessie over het faciliteren van FAIR Data en Open Science in de sociale en geesteswetenschappen - Een voorbeeld van het Nederlandse wetenschapslandschap 27 juni, 14:30 - 16:30 - Verdiepingssessie in Training Materials Catalogues en de mogelijkheden voor Open Science Education 28 juni, 13:00 - 13:30 - Sessie over representatie en inclusie in Open Science: Werken aan een wereldwijde digitale gemeenschap 28 juni, 14:30 - 16:30 - Workshop over harmonisatie van toegangsprocedures voor gevoelige gegevens 29 juni, 9:00-11:00 - Training over het ontwerpen van trainingen voor FAIR en Open Data

Ben je een maker of gebruiker van 3D-onderzoeksdatasets, een manager van 3D-dataprojecten of een aanbieder van diensten op het gebied van beheer van 3D-datasets? Neem dan deel aan de workshop 'Shaping the world of 3D' en bespreek datamanagementvraagstukken met betrekking tot 3D-datasets in cultureel erfgoed en archeologisch onderzoek, zoals dataopslag en dataformaten.

"Dutch Designs: Innovation in Library, Museum and Information Services in the Netherlands" is een honours studentenprogramma georganiseerd door de i-School van de Universiteit van Washington Seattle. DANS is een van de locaties die de groep van ongeveer 25 studenten bezoekt. Wij zullen de studenten onze ervaringen op het gebied van Research Data Management presenteren. De cursus zelf onderzoekt hoe innovatie werkt in bibliotheek-, informatie- en museumdiensten, -praktijken en -ontwerpen, met name in Nederland.

De tweede IPERION HS Doctoral Summer School (HS-DSS) heeft als doel voorbeelden te geven van uitmuntendheid in de erfgoedwetenschap met betrekking tot de milieueffecten op gebouwd erfgoed en de digitalisering ervan.