Archivering en repository management

Archivering en archiefbeheer (repository management) kan worden gedefinieerd als het verwerven, verzorgen, ordenen, beschrijven en terugvinden van archiefstukken nadat ze zijn verplaatst van een organisatie naar het archief/depot. DANS heeft zijn wortels in archivering en repository management, en beheert nog steeds het publiek toegankelijke data repository platform, DataverseNL en de aangesloten Data Stations.

DANS is voorstander van een netwerk van betrouwbare digitale repositories. DANS biedt onderdak aan het secretariaat van CoreTrustSeal, het certificaat voor repositories gebaseerd op de ‘Core Trustworthy Data Repositories Requirements’. DANS onderschrijft ook de TRUST-principes voor het beheer van repositories: transparantie, verantwoordelijkheid, gebruikersvriendelijkheid, duurzaamheid en technologie (Transparency, Responsibility, User focus, Sustainability, and Technology).

DANS deelt regelmatig kennis op het gebied van archief- en repositorybeheer via samenwerkingsverbanden met onderzoeksinfrastructuren (bijv. CESSDA), internationale netwerken (bijv. Research Data Alliance) en nationale organisaties in Nederland (bijv. Thematische Digitale Competentie Centra).