Zonder toestemming delen van persoonsdata mogelijk in EASY onder strikte voorwaarden

23 maart 2018

In principe is voor het delen van persoonsdata toestemming van betrokkenen wettelijk verplicht; er zijn echter uitzonderingen op die regel mogelijk, bijvoorbeeld als de data alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden, en als toestemming vragen niet goed mogelijk is.

De wet beschermt de privacy van personen. Om die reden mogen persoonsgegevens niet zonder toestemming openbaar worden gemaakt. Het gaat daarbij om gegevens waarmee personen te identificeren zijn, direct of indirect, zoals geboortedatum, telefoonnummer, adres, maar ook bijvoorbeeld politieke gezindheid. Alleen bij wijze van uitzondering, waarbij degene die de data deponeert verantwoordelijk is voor het correct toegang verlenen, kan persoonsdata zonder toestemming van de betrokkene beschikbaar gesteld worden.

Hiervoor geldt dat de persoonsdata in ieder geval alleen voor wetenschappelijk gebruik gedeeld worden en daarnaast voor bijzondere persoonsdata (zie kader onderaan voor een volledig overzicht) dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het onderzoek dient een algemeen belang; b. verwerking is noodzakelijk; c. vragen van uitdrukkelijke toestemming blijkt onmogelijk of kost een onevenredige inspanning; d. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene wordt niet onevenredig geschaad.

Zowel de deponeerder van de data als de gebruiker moeten een verklaring ondertekenen voordat de data gedeeld kan worden. Bij aanvraag van de data is de deponeerder verplicht om de aanvrager de gebruikersverklaring te laten ondertekenen. Pas daarna kan de data beschikbaar gesteld worden.

Soorten persoonsgegevens

  • Gewone persoonsgegevens zijn gegevens over iemands naam, titel, geslacht, geboortedatum, adres (inclusief woonplaats), telefoonnummer, e-mailadres of kenteken.
  • Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid (inclusief DNA), seksuele leven of strafrechtelijke veroordelingen, alsmede het Burger Service Nummer.


Meer informatie

Zie voor meer informatie en de volledige voorwaarden over het deponeren en gebruiken van datasets met persoonsdata de verklaring voor de deponeerder en de verklaring voor de gebruiker. Wanneer u wel informed consentverklaringen kunt verkrijgen deponeert u deze samen met uw dataset. Zie voor meer informatie en templates dit nieuwsbericht.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.