Word lid van DARIAH: iedereen met interesse in RDM-onderwerpen is uitgenodigd!

15 februari 2021

Wist u dat DARIAH-ERIC, de Europese onderzoeksinfrastructuur voor kunst en geesteswetenschappen, zogenaamde werkgroepen aanbiedt? Onderzoekers en dataprofessionals kunnen zich aansluiten bij deze groepen om kennis en vragen te delen met collega’s over grenzen heen.

DARIAH-werkgroepen zijn zelf georganiseerde, transnationale samenwerkingsgroepen die hun wortels hebben in bestaande praktijkgemeenschappen. Ze voeren activiteiten uit die relevant zijn voor DARIAH-ERIC. De oprichting van nieuwe DARIAH-werkgroepen volgt de behoefte van gemeenschappen om innovatieve wetenschappelijke praktijken te bevorderen en de infrastructuur te bieden om hen te ondersteunen. Deelname aan bestaande DARIAH-werkgroepen is op zijn beurt een middel om de infrastructuur en wetenschap op bepaalde onderzoeksgebieden te consolideren en om het netwerk van expertise binnen DARIAH te creëren of te versterken.

Drie voorbeelden

Voorbeelden van DARIAH-werkgroepen zijn:

1. Onderzoeksgegevensbeheer
Deze werkgroep gaat een dialoog aan met de DARIAH-gemeenschappen over het beheer van onderzoeksgegevens en heeft tot doel praktijkgemeenschappen te versterken en te laten zien hoe verschillende disciplinaire gemeenschappen kunnen profiteren van open wetenschappelijke infrastructuur en tools die beschikbaar zijn voor de DARIAH-gemeenschappen. De werkgroep heeft ook tot doel een kennishub voor nieuwe professionals op te bouwen rond datamanagement ondersteuning (datamanagers, datastewards, Open Science-functionarissen, vakbibliothecarissen, enz.) vanuit de DARIAH nationale hubs om hen de kans te geven om uit te wisselen langs de discipline-specifieke dimensie. 

2. Duurzaam publiceren van metadata
Het doel van deze werkgroep is om de ervaringen uit onderzoeksinfrastructuren zoals EHRI, Europeana, APE en archiefinstellingen te integreren. Via lokale en internationale initiatieven wil deze groep vragen beantwoorden zoals: wat zijn de strategische plannen en beleidslijnen van archieven om te reageren op verzoeken om metadata en data van externe projecten en infrastructuren? Hoe kan een archief het duurzaam publiceren van metadata (en data) integreren in zijn bestaande archiveringsworkflows? Hoe zorgt een archief voor metadata-valideren aan de hand van de gebruikte standaarden? Wat moet een archief weten van een onderzoeksinfrastructuur die metadata en vooral toegang tot data wil integreren?

3. Ethiek en wettigheid in de digitale kunst en geesteswetenschappen (ELDAH)
Van bijzonder belang voor instellingen voor cultureel erfgoed en geesteswetenschappers zijn kwesties met betrekking tot het auteursrecht op, de verstrekking van en de toegang tot gedigitaliseerd materiaal. Er is een herkenbare politieke drang in de Europese Unie om vrije en openbare toegang tot cultureel erfgoed en onderzoeksgegevens in het algemeen die bij door de overheid gefinancierde instellingen worden gehost, te vergemakkelijken. Ook is er sprake van een gebrek aan juridische harmonisatie en diverse en vaak onduidelijke nationale wetgevingen over het gebruik en de verstrekking van middelen door openbaar cultureel erfgoed of door onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Aandachtsgebieden van deze werkgroep zijn: Privacy (vertrouwen we de onderzoeker? Vertrouwelijkheid), Ethische kwesties (attributie en over misbruik in onderzoek), Wetenschappelijk gedrag (review, publicatie), Copyright (Reproductie / Verstrekking / Gebruik) en (Open) Licenties. 

DANS als onderdeel van DARIAH-ERIC

DARIAH-ERIC is de Europese onderzoeksinfrastructuur voor kunst en geesteswetenschappen. Het is een verspreide onderzoeksinfrastructuur met teams in Berlijn, Dublin, Parijs en Den Haag. DANS is vanaf de voorbereidingsfase betrokken bij deze infrastructuur en is coordinator van de Chief Integration Office. Het doel van de CIO is het innen van bijdragen van de landsleden, het management van het Joint Research Committee – dat de infrastructuur stuurt naar nieuwe onderzoeksgebieden – en het management van de Working Groups.

Meer informatie

Bezoek de DARIAH-website voor meer informatie of neem contact op met Francesca Morselli, Integration Officer van DARIAH-EU en medewerker van DANS. 


Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.