Wetenschappelijk tijdschrift Archival Science over onderzoekdata

22 december 2007

De meest recente aflevering van het tijdschrift Archival Science is volledig gewijd aan het archiveren van onderzoeksdata. In de gelegenheidsredactie voor dit themanummer zaten twee DANS-medewerkers.

Archival Science is het enige ‘onafhankelijke, internationale, peer-reviewed tijdschrift dat alle theoretische, methodologische en praktische aspecten van de archiefwetenschappen bestrijkt’. De artikelen in dit themanummer bestrijken de belangrijkste issues, ontwikkelingen en methoden op het terrein van wetenschappelijke data-archivering.
De verantwoordelijkheid voor het themanummer lag in handen van een gastredactie met vier experts. Twee daarvan zijn verbonden aan DANS: Peter Doorn (directeur) and Heiko Tjalsma. De andere twee waren dr. Gaspard de Jong, voormalig directeur van het KNAW-instituut NIWI en professor Seamus Ross, directeur van het Humanities Advanced Technology And Information Institute (HATII) in het Britse Glasgow.
Eén van de hoofdvragen in het nummer is hoe en waarom de onderzoeksdata-archieven verschillen van de overheidsarchieven zoals het Nationaal Archief. De data-archieven zijn in een relatief isolement ontstaan in de academische wereld en staan nog steeds enigszins op zichzelf, zelfs al houden de overheidsarchieven zich tegenwoordig ook met het bewaren van digitale documenten bezig. Er zijn echter aanwijzingen dat alle erfgoedinstellingen die digitaal materiaal bewaren naar elkaar toe beginnen te groeien. Dit is vooral zichtbaar bij onderwerpen als metadata en beschikbaarstelling van collecties via internet. Juist op deze terreinen worden de ontwikkelingen sterk beïnvloed door de snelle veranderingen in de informatietechnologie. Deze veranderingen hebben ook geleid tot vernieuwingen in de infrastructuur voor onderzoeksdata, waar in dit nummer speciale aandacht aan wordt besteed: collaboratories, data curation, Open Access en het Open Archives Initiative OAI.
Daarnaast bevat het nummer state-of-the-art artikelen over het gebruik van data bij de National Archives and Records Administration (NARA) in de Verenigde Staten, kwalitatieve data, het gebruik van metadata speciaal in de sociale wetenschappen, hoe het OAIS voor een data-archief gebruikt kan worden, retro-archiveringsprojecten (de “ADA-projecten” van DANS) en de moeizame balans tussen privacy wetgeving en de langetermijn bewaring van identificeerbare persoonlijke data.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.