Voorstellen voor besteding 100 miljoen aan wetenschappelijke infrastructuur

8 december 2005

Op het Nationaal Innovatie Event op 7 december in Maarssen zijn de vijf voorstellen bekendgemaakt die worden voorgedragen voor honorering in het kader van het Nationaal programma grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Dat gebeurde door Peter Nijkamp, de voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO.

Op het Nationaal Innovatie Event op 7 december in Maarssen zijn de vijf voorstellen bekendgemaakt die worden voorgedragen voor honorering in het kader van het Nationaal programma grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Dat gebeurde door Peter Nijkamp, de voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO.

Met de voorgedragen voorstellen, die nog door ministerraad moeten worden goedgekeurd, is in totaal een bedrag van 100 miljoen Euro gemoeid. DANS beschouwt het als een goede zaak dat er voor zo’n bedrag in wetenschappelijke infrastructuur wordt geïnvesteerd en feliciteert dan ook de uitverkoren projecten.

De vijf door NWO voorgedragen voorstellen zijn (in willekeurige volgorde):

Digital Databank for Newspapers

Digitaliseren van de grote historische collectie van Nederlandse kranten verschenen in de periode 1618 tot en met 1995. Op deze manier komt een schat aan materiaal beschikbaar voor onderzoekers op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen in zeer brede zin (o.a. letteren, taalkunde, historische wetenschappen, politicologie, rechten). De faciliteit biedt veel mogelijkheden voor nieuw en multidisciplinair onderzoek.
Ingediend door: Koninklijke Bibliotheek
Contactpersonen: W. (Wim) van Drimmelen, directeur KB; H. (Hans) Jansen Hoofd Hoofdafdeling R&D.

BIG GRID, the Dutch e-Science Grid

Het opzetten van een nationaal grid van computers voor een op e-science gebaseerde infrastructuur. Dit e-Science Grid betekent een sterke vergroting van de in Nederland beschikbare opslagcapaciteit en rekencapaciteit die de wetenschap nodig heeft voor het opslaan, archiveren, bewerken, koppelen en uitwisselen van steeds groter wordende datastromen.
Ingediend door: Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF); Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica (FOM-NIKHEF); Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC)
Contactpersonen: P. (Peter) Michielse, NCF; F. (Frank) Linde, NIKHEF; B. (Bob) Hertzberger, NBIC

An Advanced Multi-Disciplinary Facility for Measurement and Experimentation in the Social Sciences – MESS

Een geavanceerde faciliteit voor het verzamelen van data, in het bijzonder ook gericht op experimenteel onderzoek op het domein van de methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De kern wordt gevormd door een representatief internetpanel van huishoudens in Nederland.
Ingediend door: CentERdata; CentER for Economic Research; Faculteit der Economische Wetenschappen, Econometrie & Operations Research, Universiteit van Tilburg.
Contactpersonen: M. (Marcel) Das; A. (Arie) Kapteyn; A. (Arthur) van Soest

Nijmegen Centre for Advanced Spectroscopy

Faciliteit voor materialenonderzoek en onderzoek van moleculen. De faciliteit betekent een wezenlijke versterking van het onderzoek aan de dynamica en structuur van functionele materialen, grote biomoleculen en kunstmatig samengestelde moleculaire complexen.
Ingediend door: Institute for Molecules and Materials (IMM), Faculty of Science, Radboud Universiteit.
Contactpersoon: Th. (Theo) Rasing, IMM

New frontiers in imaging the brain

Aanschaf van en/of toegang tot drie 7-Tesla MRI systemen bestemd voor ‘brain imaging’, het maken van afbeeldingen waarop de werking van hersenen is te zien. Dankzij deze faciliteit voor medisch en cognitief onderzoek kan Nederland, in het bijzonder de aanvragende groepen, zijn vooraanstaande internationale positie op dit terrein verder versterken.
Ingediend door: F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud Universiteit; Leids Universitair Medisch Centrum, Radiologie; Universitair Medisch Centrum Utrecht, Beeldvorming en Beeldverwerking
Contactpersoon: P. (Peter) Hagoort

En verder

DANS heeft ook een aanvraag ingediend in het kader van het Nationaal Programma: het project DISH, bedoeld om de datainfrastructuur op het gebied van de Alpha en Gamma wetenschappen te versterken. Deze aanvraag is helaas niet genomineerd voor toekenning, maar DISH behoorde wel tot de top 10 voorstellen. DANS is zeer verheugd met het belang dat wordt gehecht aan investeringen in de wetenschappelijke infrastructuur. DANS hoopt dan ook dat de regering besluit tot het toekennen van de vijf projecten en dat de grootschalige infrastructuur ronde een jaarlijks fenomeen wordt.

Het ontbreken van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur wordt door de Engelse historicus Jonathan Israel gezien als een van de verklaringen voor het einde van de Nederlandse Gouden Eeuw. Dit heeft er volgens hem voor gezorgd dat befaamde wetenschappers weg trokken naar andere landen (met name naar Engeland en Frankrijk), waar wel goede wetenschappelijke infrastructuur aanwezig was. (Bron: The Dutch Republic, Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 Jonathan Israel, Clarendon Press Oxford)

(bron: http://www.nwo.nl/persbericht100ME)

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.