VGI innovatieprijs 2006

19 juni 2006

De VGI heeft het initiatief genomen om jaarlijks een prijs uit te loven voor de meest vernieuwende ICT-toepassing op het terrein van de geschiedenis. Deze prijs wordt vanaf 2003 jaarlijks uitgereikt aan de maker(s) van een innovatieve Nederlandse of Vlaamse toepassing waarin geschiedenis centraal staat. De prijs is bedoeld om het gebruik van ICT binnen de historische wetenschappen te bevorderen.

De VGI heeft het initiatief genomen om jaarlijks een prijs uit te loven voor de meest vernieuwende ICT-toepassing op het terrein van de geschiedenis. Deze prijs wordt vanaf 2003 jaarlijks uitgereikt aan de maker(s) van een innovatieve Nederlandse of Vlaamse toepassing waarin geschiedenis centraal staat. De prijs is bedoeld om het gebruik van ICT binnen de historische wetenschappen te bevorderen.

Bij innovaties van ICT-toepassingen op het terrein van de geschiedenis valt te denken aan:

  • innovatie in de manier waarop een bestaande doelgroep wordt bediend;
  • innovatie in de manier waarop met een bestaande doelgroep wordt gecommuniceerd;
  • innovatie in de manier waarop een nieuwe doelgroep wordt aangeboord;
  • nieuwe, geschiedwetenschappelijke, toepassingen die zijn bedacht voor bestaand ICT gereedschap;
  • nieuw ICT gereedschap dat is ontwikkeld ten dienste van historisch onderzoek.

In 2006 beloont de VGI voor de vierde maal de meest vernieuwende ICT-toepassing op het terrein van de geschiedenis.

Een deskundige jury zal drie Vlaamse of Nederlandse toepassingen uitkiezen die naar de mening van de jury tot de meest vernieuwende ICT-toepassingen van het jaar gerekend kunnen worden. Deze drie zullen op een speciale studiedag van de VGI, op vrijdag 22 september a.s., worden gepresenteerd. Aan het einde van de studiedag zal de jury de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt een oorkonde, het recht om het speciale VGI ICT Innovatieprijs 2006-vignet te gebruiken en diverse andere prijzen; ook wordt een persbericht op ruime schaal verspreid.

De jury bestaat uit Onno Boonstra (voorzitter van de VGI), Yola de Lusenet (vanaf juni 2006 voorzitter van de VGI), Marcel Ras (bestuurslid communicatie van de VGI), Bart de Nil (beleidsmedewerker AMSAB; Instituut voor Sociale Geschiedenis Gent) en Klaas Verweij (redacteur Nieuwe Media van het Historisch Nieuwsblad).

Wie een toepassing wil voordragen voor de VGI innovatieprijs 2006, kan een email sturen naar de voorzitter van de jury (O.Boonstra at let.ru.nl). Vermeld in het bericht behalve naam, adres en telefoonnummer van de inzender, de naam van de toepassing, de URL (indien aanwezig) en een toelichting op het innovatieve aspect van de toepassing. De termijn voor de voordracht eindigt op 1 augustus 2006.

Voor meer informatie over de VGI-innovatieprijs kunt u contact opnemen met Marcel Ras:
T 070 3140 180 / 06 14 777 671 E marcel.ras at kb.nl

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.