Vernieuwd NWO-DANS Datacontract beschikbaar

14 april 2015

NWO en DANS hebben een vernieuwde versie van het NWO-DANS Datacontract ontwikkeld. Bij het ontvangen van een aantal financieringsvormen van NWO dienen onderzoekers dit contract te ondertekenen. Op die manier blijven data voor andere geïnteresseerden beschikbaar.

NWO streeft ernaar dat onderzoeksgegevens – data – uit projecten die zij financiert zo goed mogelijk beschikbaar blijven voor verder onderzoek. Bij toekenning van enkele NWO-financieringsvormen in de Geesteswetenschappen (GW) en de Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) dient de ontvanger van financiering daartoe een NWO-DANS Datacontract af te sluiten. Deze voorwaarde wordt vermeld in de toekenningsbrief van de betreffende financieringen.

Het contract leidt ertoe dat na beëindiging van het onderzoek de uit het project voortgekomen databestanden in een robuust en betrouwbaar data-archief gedeponeerd worden. DANS biedt daartoe een gecertificeerd ‘trustworthy digital repository’. Dit houdt in dat bij DANS gedeponeerde data worden opgeslagen volgens de richtlijnen van het Dataseal of Approval (DSA). Dit internationale datakeurmerk is ontwikkeld om te verzekeren dat gearchiveerde data ook in de toekomst benaderbaar, herkenbaar en bruikbaar blijven.

De introductie van een geheel Open Access toegangscategorie in de repository is de aanleiding voor het vernieuwen van het datacontract en de bijbehorende informatiebrochure. De brochure bevat een korte toelichting op het feitelijk deponeren van data en besteedt aandacht aan enkele juridische aspecten van het deponeren en gebruiken van data.

DANS verzoekt toekomstige depositors al voor het verzamelen van de data contact met DANS op te nemen. Dat draagt eraan bij dat de uiteindelijke overdracht van de data zo efficiënt mogelijk plaats kan vinden.

Meer informatie

Het vernieuwde datacontract en de bijbehorende informatiebrochure staan op de website van DANS. Neem voor meer informatie contact op met Kees Waterman.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.