Update NARCIS: februari 2022

2 februari 2022

Zoals bekend heeft Universiteiten van Nederland (UNL) begin 2020 een werkgroep Responsible Management of Research Information and Data (RMRID) ingesteld. De werkgroep kwam tot de aanbeveling een zogenaamde Open Knowledge Base (OKB) voor onderzoeksinformatie te bouwen die grotendeels dezelfde functie vervult als NARCIS.

DANS was niet bij deze beraadslagingen betrokken, maar heeft laten weten bereid te zijn aan de bouw van de OKB mee te werken, om vervolgens na het tot stand komen ervan NARCIS uit te faseren – er hoeven in Nederland immers geen twee onderzoeksinformatiesystemen naast elkaar te bestaan. Het op termijn beëindigen van NARCIS past ook in DANS’ nieuwe strategie om zich volledig te concentreren op het bevorderen van hergebruik van research data, een keuze die mede het gevolg is van jarenlange reëel krimpende vaste inkomsten als gevolg van overheidsbezuinigingen.

Op dit moment is de stand van zaken dat op 3 december 2021 de UNL een verzoek aan SURF heeft gericht een business case te ontwikkelen voor de OKB waarbij aandacht besteed wordt aan zaken als technische, inhoudelijke en organisatorische scope, gewenste functionaliteiten, internationale ontwikkelingen, kosten-batenanalyse, een financieel model en besturing. In april 2022 zou er dan een voorstel op tafel moeten liggen waarin beschreven staat langs welke weg en met welke partijen/mensen/middelen een OKB het beste gerealiseerd kan worden.

In het verzoek van de UNL wordt SURF gevraagd samen te werken met DANS en DANS zal dat graag doen. We kunnen vanuit onze expertise een nuttige bijdrage leveren aan de OKB en een soepele overgang van NARCIS naar de OKB helpen bewerkstelligen. DANS en SURF werken op andere gebieden ook nauw samen.

Hoewel het ontwikkelen van de Business Case in een hoog tempo moet plaatsvinden, valt te voorzien dat de besluitvorming daarna nog wel wat tijd in beslag zal nemen. Vervolgens zal de daadwerkelijke bouw van de OKB waarschijnlijk ook nog een aantal jaren duren.

DANS heeft verklaard NARCIS in de lucht te houden totdat de door de universiteiten gewenste vervanger er is. Zodra de UNL het licht op groen heeft gezet voor de OKB, zal er in overleg met de stakeholders van NARCIS een transitieplan worden opgesteld.

Tijdens de overgangsperiode zal een systeem in werking gesteld worden voor het signaleren van problemen, gebruikerswensen en ideeën. In NARCIS zullen uiteraard bugs en andere problemen worden opgelost, zodat het correct blijft werken op basis van de huidige functionaliteiten. Ook blijft DANS werken aan het up-to-date houden van de content in NARCIS.

Wat DANS echter wil benadrukken en ook heeft besproken met de NARCIS-adviesraad, is dat gedurende de tijd dat NARCIS nog bestaat, redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat DANS zelf nog zal investeren in nieuwe functionaliteit voor NARCIS. Wensen daarvoor worden meegenomen bij het opstellen van de specificaties waaraan de OKB wil voldoen.

Meer informatie

Lees hier meer over NARCIS. Neem bij vragen over dit bericht contact op via het onderstaande formulier.

 

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.