Toekomst van de data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen

24 juli 2006

Onlangs verscheen “Samenleven en samenwerken: Een toekomst voor de Nederlandse Sociologie”, van de verkenningscommissie sociologie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad, van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen onder voorzitterschap van prof. Godfried Engbersen. De belangrijke verkenning schenkt veel aandacht aan de noodzaak van een betere sociaal-wetenschappelijke data-infrastructuur en een rol van DANS daarin.

De kop van het persbericht bij de verkenning luidde “KNAW pleit voor inhoudelijke vernieuwing van de sociologie”. Voor het tot stand brengen van die inhoudelijke vernieuwing acht de SWR een betere en uitgebreider data-infrastructuur onmisbaar. De SWR signaleert hier de volgende problemen:
– De bedreiging van de kwaliteit van gegevens, met name door de responseproblemen
– De verschuiving van persoonsenquêtes naar registratiegegevens bij het CBS
– De archivering en ontsluiting van reeds verzamelde data
– De vrije toegankelijkheid van databestanden
– Plaats voor kwalitatieve dataverzameling

De SWR komt voor de oplossing van deze problemen tot de volgende aanbevelingen:
1. Bevorder de spoedige en volledige beschikbaarheid van alle onderzoeksgegevens
2. Er dient met voorrang onderzoek gedaan te worden naar de lage response in primaire dataverzameling in ons land, de consequenties ervan voor de kwaliteit van data en de remedies ervoor.
3. Gegevensverzamelingen gefinancierd door NWO dienen grootschaliger en los van de eigen belangen van individuele onderzoekers te worden opgezet.
4. De regels over de beschikbaarstelling van gegevens aan derden dienen door de financiers te worden verscherpt en onderhouden.
5. Het nieuwe DANS-instituut verdient ondersteuning vanuit sociaal-wetenschappelijk Nederland.

In overleg met de SWR en het Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen van NWO werkt DANS aan de implementatie van de SWR adviezen.
De volledige publicatie is te vinden op de KNAW site

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.