Thematische DCC’s gaan digitale competenties versterken in drie wetenschapsdomeinen

5 september 2022

De oprichting van drie wetenschapsbrede Digitale Competentie Centra is van start gegaan. Als eerste stap heeft de Raad van Bestuur van NWO besloten om in totaal 4,5 miljoen euro toe te wijzen voor het aanstellen van netwerkcoördinatoren. Zij gaan samen de experts en relevante infrastructuren binnen hun onderzoeksdomein data-intensief onderzoek helpen versterken.

Er komen drie thematische DCC netwerken die wetenschappers in drie ‘domeinen’ bij elkaar brengen: Social Sciences and Humanities (SSH), Life Sciences & Health (LSH) en Natural and Engineering Sciences (NES); analoog aan de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Met deze toewijzing kunnen netwerkcoördinatoren worden aangesteld. Zij gaan ervoor zorgen dat de thematische DCC’s daadwerkelijk van start gaan door experts in het veld bij elkaar te brengen, samenwerking te stimuleren en te starten met de uitvoering van projecten gebaseerd op de plannen van de Roadmaps: elk van de thematische DCC’s heeft in de afgelopen periode een Roadmap opgesteld in samenspraak met de eigen achterban. De coördinatoren worden ondergebracht bij DANS (SSH), DTL Health-RI (LSH) en 4TU.ResearchData (NES) en worden begeleid door governance boards met brede vertegenwoordiging uit het veld.

De thematische DCC’s zullen ondersteuning bieden aan onderzoekers die samen aan domeinspecifieke projecten zullen werken over de grenzen van de eigen instelling heen. Zij zullen nauw samenwerken met de 22 lokale DCC’s, die ondersteuning bieden aan onderzoekers binnen een specifieke instelling en die in 2020 al een impuls van NWO kregen. De thematische DCC’s gaan werken aan verbetering van domein-specifieke digitale onderzoekscompetenties gericht op het creëren en toegankelijk maken van uitwisselbare en herbruikbare data en software.

De subsidie is bedoeld voor een periode van vijf jaar en kan met nog eens vijf jaar worden verlengd. Over twee jaar volgt een eerste evaluatie van de drie thematische DCC’s.

Uitvoeringsplan ICT Infrastructuur

De oprichting van thematische DCC’s is een onderdeel van het Uitvoeringsplan ICT Infrastructuur. Dat plan beschrijft investeringen van NWO in opdracht van OCW in rekenfaciliteiten en digitalisering. Naast de al afgesloten call voor lokale DCC’s gaat het om investeringen in eScience via het eScience Center, de komst van de nieuwe Snellius supercomputer en de call Rekentijd voor Nationale Computersystemen. Het plan wordt begeleid door de ICT-subcommissie van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Deze adviseert NWO en de minister van OCW over de versterking van de digitale infrastructuur door middel van dit programma.

Meer informatie en contact:

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.