Sociaal-economische gegevens in het kader van het BY-COVID project – Een update na het eerste jaar

26 oktober 2022

In het eerste jaar van het BY-COVID project is een mijlpaal bereikt. Meer dan 600 COVID-19 gerelateerde studies uit de Social Sciences and Humanities (SSH) uit de CESSDA Data Catalogue (CDC) zijn toegevoegd aan het COVID-19 Data Portal. Tevens had BY-COVID deze maand zijn eerste algemene vergadering, waarin de belangrijke rol van sociaaleconomische gegevens voor onderzoek naar infectieziekten en voor het reageren op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, zoals de COVID-19-pandemie, werd benadrukt.

De Sociaal-wetenschappelijke gegevens van CESSDA zijn nu beschikbaar op het COVID-19 Data Portal, als resultaat van een CESSDA-samenwerking onder leiding van DANS binnen het BY-COVID project. Deze gegevens zijn afkomstig uit de CESSDA Data Catalogue (CDC), wat betekent dat het portaal voortdurend wordt bijgewerkt met de meest recente COVID-gerelateerde CDC-gegevens. Binnenkort wordt verdere vooruitgang geboekt met de oogst van het COVID-19 Data Portal voor SSH van het European University Institute (EUI).

Het COVID-19 Data Portal werd in april 2020 gelanceerd met als doel datasets uit verschillende disciplines samen te brengen en te delen om het coronavirusonderzoek te bevorderen. Vanaf deze maand bevat het portaal “meer dan 15 miljoen record host sequences, expressie-, eiwit- en monstergegevens, en biologische afbeeldingen en wetenschappelijke literatuur”, aldus een nieuwsbericht van 19 oktober van BY-COVID.

Het BY-COVID project heeft tot doel gegevens over COVID-19 en andere infectieziekten uit verschillende disciplines samen te brengen en beschikbaar te stellen. De uitbreiding van het COVID-19 Data Portal met aanvullende gegevens is een van de manieren waarop dit wordt bereikt. De CDC SSH-gegevens vormen de eerste gegevensbron die door het project aan het portaal wordt gekoppeld.

Dit werk is uitgevoerd door de CESSDA-partners FSD, EKKE en DANS in het kader van een door DANS geleide taak inzake sociaaleconomische gegevensbronnen, in samenwerking met EMBL-EBI, dat het portaal onderhoudt. Samen met de CESSDA-partners werkt DANS aan de promotie van de sociaaleconomische kant van het project (lees hier meer over de betrokkenheid van DANS bij BY-COVID).

Belangrijk maar vaak over het hoofd gezien

De rol van SSH was een van de onderwerpen op de eerste algemene vergadering van het BY-COVID-project in Brussel deze maand, na de afronding van het eerste jaar van het project. SSH is een belangrijk, maar vaak over het hoofd gezien aspect bij onderzoek naar infectieziekten. BY-COVID wil daarom deze kloof overbruggen door SSH-onderzoek te combineren met biowetenschappelijk onderzoek en te laten zien hoe het verbinden van gegevens uit verschillende disciplines kan helpen bij de reactie op gezondheidscrises zoals COVID-19.

Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gegeven namens de CESSDA-partners over hun rol bij de ondersteuning van de SSH-aspecten van het project en over waarom SSH belangrijk is voor onderzoek naar infectieziekten. In de presentatie werd benadrukt hoe SSH kan bijdragen tot een beter begrip van de maatschappelijke gevolgen en hoe de reactie van het publiek daarop ook de doeltreffendheid van de reacties van de gezondheidszorg sterk kan beïnvloeden.

Ronde tafel

De algemene vergadering werd afgesloten met rondetafelgesprekken waar projectleden uit verschillende werkpakketten en disciplines van gedachten wisselden over transversale kwesties. DANS, als relevante taakleider voor sociaaleconomische gegevens, organiseerde een tafelgesprek over de rol van SSH in het BY-COVID project en daarbuiten. De groep had een vruchtbare discussie over hoe SSH-aspecten kunnen worden geïmplementeerd en hoe er in het hele project aan kan worden gewerkt; hoe SSH-gegevens kunnen worden gedeeld op klinisch niveau en op het niveau van de onderzoekers; welke specifieke SSH-factoren/variabelen bijzonder relevant zijn en ten slotte hoe opleidingen over deze onderwerpen kunnen worden vergemakkelijkt. Ook werd besproken hoe de samenwerking op SSH-gebied met zowel interne als externe partners kan worden voortgezet en hoe kan worden bijgedragen tot een meer holistische aanpak van infectieziektenonderzoek en een snellere reactie op toekomstige crises.

Meer informatie
BY-COVID project
COVID-19 Data Portal
CESSDA Data Catalogue (CDC)
EUI COVID19 Social Science and Humanities Data Portal

BY-COVID is een project dat wordt gefinancierd in het kader van het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon Europa van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nummer 101046203.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.