Samen werken aan persistente links op het internet

20 juli 2011

Om te voorkomen dat links naar materialen op het internet verloren gaan, zijn er verschillende systemen ontwikkeld die Persistent Identifiers (nummers) aan objecten, zoals digitale publicaties, koppelen. Op 14 en 15 juni 2011 brachten SURF en DANS in het samenwerkingsverband Knowledge Exchange deze systemen voor het eerst bijeen. Tijdens het seminar, dat door zo’n 50 experts uit vele landen werd bezocht, zijn de mogelijkheden van samenwerking en afstemming besproken.

Drie deelnemende systemen
De drie belangrijkste systemen – Handle, URN:NBN en DOI – presenteerden de laatste ontwikkelingen en praktijksituaties van hun systeem. Het thema was interoperabiliteit, niet alleen tussen systemen of machines maar ook tussen mensen, organisaties en beleidsafspraken. De deelnemers kwamen met een grote variëteit aan voorstellen waar de aandacht naar uit moest gaan. Sommigen hielden een pleidooi voor meer duidelijkheid over wat ieder systeem precies doet en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Anderen benadrukten dat prioriteit moet worden gegeven aan bewustwording van het belang om Persistent Identifiers te gebruiken omdat dit veel minder vanzelfsprekend zou zijn dan de experts soms denken.

Den Haag Manifesto
Er bleek grote belangstelling voor het koppelen van de Persistent Identifier systemen aan Linked (Open) Data standaarden. Dit leidde tot het opstellen van een ‘Den Haag Manifesto’, dat een serie concrete acties beschrijft om de Persistent Identifier gemeenschap en de Linked Open Data community bij elkaar te brengen. Hiermee bood het seminar een uitstekende inbreng voor de DIGIODUNA studie die in opdracht van de Europese Commissie wordt uitgevoerd. Deze studie dient aanbevelingen te leveren op het gebied van persistente identificatie die relevant zijn voor wetenschappelijke data infrastructuren.

Conclusie
De belangrijkste conclusie van het seminar is dat er vooral behoefte is aan standaardisatie en vergelijkingsmogelijkheden op service en beleidsniveau. Dit is cruciaal voor het stimuleren van grootschalig gebruik en onderlinge afstemming. Voor Knowledge Exchange is met dit seminar het beoogde doel bereikt. Dit was om aandacht voor Persistent Identifiers te stimuleren en experts bijeen te brengen rond een gedeelde agenda. Het is nu aan de belanghebbenden om samen verder te werken aan een betrouwbare transparante Persistent Identifier service infrastructuur.

Meer informatie
Alle presentaties, rapportage en foto’s zijn beschikbaar op de website van Knowledge Exchange website. Wilt u meer weten over Persistent Identifiers? Neem contact op met Arjan Hogenaar, projectleider Persistent Identifiers.

Foto: Deelnemers in discussie tijdens een van de break out sessies. Fotografie door Peter van Beek Fotografie

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.