Projectvoorstel ontvanger KDP-subsidie gehonoreerd

4 mei 2018

Theoloog Wido van Peursen, die onlangs van DANS een Subsidie Kleine Dataprojecten (KDP) ontving, krijgt voor een gerelateerd projectvoorstel subsidie van het Ministerie van OCW.

Het KDP-project van (o.a.) Van Peursen, ‘Linking Syriac Liturgies’, draait om de ontsluiting van Syrische liturgische bronnen die inzicht verschaffen in de wisselwerking tussen liturgie, identiteit en cultureel erfgoed van Syrische religieuze gemeenschappen. 

Het nu door het ministerie gehonoreerde projectvoorstel gaat over Database Driven E-Learning (DaDEL); tegenvallende studieresultaten voor de vakken Klassiek Hebreeuws en Koinè Grieks worden tegengegaan door ‘het ontwikkelen van adaptieve hypermedia, oftewel in het ontwikkelen van online leermaterialen waarin de theoretische kennis verworven wordt op basis van concrete teksten én waarin de oefeningen ‘meegroeien’ met de student.’

Het gesignaleerde probleem is namelijk dat de vakken in de huidige vorm niet aansluiten bij de leerstijlen van de studenten. De nieuwe online leeromgeving die nu ontwikkeld wordt kan de vorderingen van studenten monitoren, waardoor het voor docenten mogelijk wordt om het onderwijs actief aan te passen aan de resultaten.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over alle gehonoreerde projectvoorstellen het nieuwsbericht bij SURF.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.