Onderzoekcentrum ministerie van Justitie stelt data beschikbaar via DANS

12 november 2007

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie brengt voortaan zijn datasets onder bij het DANS. Daartoe hebben beide instellingen onlangs een overeenkomst getekend.

Het WODC verwacht elk jaar tussen de twaalf en twintig datasets uit eigen onderzoek bij DANS te archiveren met behulp van het archiveringssysteem DANS EASY. Het gaat daarbij om data die niet privacygevoelig zijn. Dr.Ir. Sunil Choenni, hoofd Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse van het WODC, noemt de deskundigheid die al door DANS is opgebouwd als reden voor de stap. ‘Je kunt zoiets natuurlijk ook zelf proberen op te zetten, maar als dat al is gedaan door een partij die daarin is gespecialiseerd, kan je daar beter gebruik van maken’. Ook de gemakkelijke beschikbaarheid voor onderzoekers vindt Choenni een voordeel: ‘In de wetenschap is het een goed gebruik dat je je onderzoek open stelt voor verificatie. Dat kan op deze manier’.
DANS-directeur dr. Peter Doorn verwacht dat meer publieke instellingen en zelfstandige bestuursorganen het voorbeeld van het WODC zullen volgen. ‘Met het Kadaster zijn er vergevorderde gesprekken. Met het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal-Cultureel Planbureau en het ministerie van VROM hebben we al een overeenkomst. Zo kunnen we voor veel meer publieke instellingen en zelfstandige bestuursorganen deze functie vervullen’. Tot voor kort kwamen databestanden van overheidsinstellingen vaak beschikbaar via het Wetenschappelijk Statistisch Agentschap, dat in DANS is opgegaan. ‘Maar dan kostte het altijd geld en veel tijd en inspanning’, aldus Doorn.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.