NWO publiceert drie calls over digitalisering voor domein Sociale en Geesteswetenschappen

22 februari 2019

De samenleving is doortrokken van ontwikkelingen die mogelijk zijn geworden door digitale technologie. NWO publiceert drie calls over digitalisering van het domein Sociale en Geesteswetenschappen.

Deze digitalisering brengt oneindig veel mogelijkheden met zich mee maar zorgt ook voor risico’s en bedreigingen, en roept grote maatschappelijke vraagstukken op. Omdat technologische en sociale ontwikkelingen hierbij hand in hand gaan, komt het domein Sociale en Geesteswetenschappen dit voorjaar met drie nieuwe calls op het gebied van digitalisering. 

Vooraankondiging call ‘NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW’ 

Met de call for proposals ‘NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW’ geeft NWO invulling aan het domeinplan Social Sciences & Humanities (voorheen het Sectorplan SSH) van het ministerie van OCW. In dit domeinplan is onder meer de urgentie onderkend om de grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden die big data, kunstmatige intelligentie en sociale media oproepen. Kijk voor meer informatie op de pagina van NWO Open Competitie – SGW.

Call ‘Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld’

Een grote uitdaging in digitale samenlevingen is het vinden van (technologische en institutionele) oplossingen voor fundamentele waardenconflicten. Dat staat centraal in dit onderzoeksprogramma. Doel is het genereren van wetenschappelijke vernieuwende kennis en inzichten om daarmee het beleid van de partners in dit programma te versterken. Het nieuwe onderzoeksprogramma maakt onderdeel uit van Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). MVI-onderzoek brengt mogelijke ethische en maatschappelijke aspecten van technologie en innovaties voor maatschappelijke vraagstukken in kaart en is gericht op het concrete ontwerp van oplossingen voor die vraagstukken. Kijk voor meer informatie op de NWO Financieringspagina voor deze call.

Call ‘Digital Society – de geïnformeerde burger’ 

Deze call sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU. Het betreft specifiek de thema’s ‘Citizenship & democracy’ en ‘Digital Cities & Communities’. De programmalijnen ‘Responsible Data Science’ en ‘Safe&Security’ van deze VSNU-agenda zullen als dwarsdoorsnijdende lijnen onderdeel uitmaken van de onderzoeksprojecten. De call is een open oproep tot het indienen van uitgewerkte onderzoeksvoorstellen op het snijvlak van SGW- en ICT-onderzoek. Kijk voor meer informatie op de NWO Financieringspagina voor deze call.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.