Nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven

26 november 2007

Op vrijdag 23 november is in Den Haag aan Algemeen Rijksarchivaris dr. Maarten van Boven het eerste exemplaar overhandigd van ‘Gewaardeerd verleden; Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven’. Het rapport, een uitvloeisel van de kabinetsnota ‘Informatie op Orde’, stelt een ander, minder omslachtig systeem van archiefselectie voor.

‘Werk een nieuwe visie uit op waardering en selectie van archieven’, zo luidde in het kort de opdracht van de commissie Waardering en Selectie die het rapport produceerde. Voorzitter was prof. Charles Jeurgens (archiefwetenschappen, Leiden en gemeente-archivaris van Dordrecht), en met het oog op de digitale aspecten waren ook twee medewerkers van DANS lid: directeur Peter Doorn en data-expert Heiko Tjalsma. De opdracht aan de commissie, gegeven door de Algemeen Rijksarchivaris, kwam voort uit de kabinetsnota ‘Informatie op orde’ (downloaden) die zegt dat overheidsinformatie vindbaar en toegankelijk moet zijn. Door de digitale revolutie is dat steeds moeilijker.

De presentatie vond plaats op een symposium in Den Haag waar de inhoud van het rapport centraal stond. De commissie-Jeurgens heeft zich gericht op de vijfde actielijn van de nota: een nieuwe aanpak van selectie. Ze pleit voor een integrale benadering van de archiefselectie met ook aandacht voor de particuliere archieven. ‘Nodig is een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden vanuit het erfgoedbelang in plaats vanuit het overheidsbelang, zoals de huidige Archiefwet doet’.

Het rapport, dat is te downloaden via het Nationaal Archief, besteedt ook aandacht aan de groeiende hoeveelheid digitale bestanden in de archieven. De belangrijkste constatering van de commissie was dat er geen principieel verschil is tussen de selectie van papieren en digitale documenten, maar dat er in de praktische uitwerking wel grote verschillen zijn. Bij het ontwikkelen van haar eigen ADA-aanpak had DANS deze ervaring ook al opgedaan. Zo dient het moment van waardering bij de selectie van digitale documenten veel vroeger te liggen dan bij dat van papieren.

Het rapport constateert ook dat de vraag naar de kosten van digitale of papieren archivering op dit moment lastig is te beantwoorden. Daarom wordt aanbevolen een pilot te laten uitvoeren naar de beheerskosten van een digitaal archief.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.