Nieuwe onderwijsdata COOL5-18

19 februari 2013

Onlangs zijn in EASY de nieuwste data over de schoolloopbanen van leerlingen in het voortgezet onderwijs beschikbaar gekomen. Deze nieuwe bestanden betreffen de metingen in de 6e klas van het VWO, de 5e klas HAVO, en de 3e klas van het VO, uitgevoerd in schooljaar 2010/11.

Onlangs zijn in EASY de nieuwste data over de schoolloopbanen van leerlingen in het voortgezet onderwijs beschikbaar gekomen. Deze nieuwe bestanden betreffen de metingen in de 6e klas van het VWO, de 5e klas HAVO, en de 3e klas van het VO, uitgevoerd in schooljaar 2010/11.

COOL5-18 is gestart in het schooljaar 2007/08 als voortzetting van de vroegere PRIMA- en VOCL-cohorten. Het onderzoek volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan door het primair en voortgezet onderwijs en het MBO, en levert daarmee unieke data over de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs.

Consortium
COOL5-18 loopt tot 31 december 2016 en wordt uitgevoerd door een consortium van vier instellingen. Het ITS en SCO-Kohnstamm Instituut zijn verantwoordelijk voor het primair onderwijsgedeelte. Het Cito en GION nemen het gedeelte voortgezet onderwijs en mbo voor hun rekening.

Onderzoeksfocus
Vier aspecten van de ontwikkeling van leerlingen staan in het onderzoek centraal:
– de cognitieve ontwikkeling: kennis en vaardigheden in het Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde;
– onderwijsloopbanen in primair, secundair en tertiair onderwijs;
– de ontwikkeling van sociale competenties, waaronder burgerschapscompetenties;
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om de leerlingen op deze aspecten te volgen, worden op diverse momenten toetsen en vragenlijsten afgenomen. Daarnaast wordt de gehele schoolloopbaan van de leerlingen in kaart gebracht. De gegevens hierover worden verkregen door koppeling van de cohortgegevens aan de Onderwijsnummerbestanden die beheerd worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Downloads
De data kunnen uit EASY gedownload worden:
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:52079
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:52078
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:52085


Meer informatie

Neem voor meer informatie over EASY of deze dataset contact op met Jetske van der Schaaf op jetske.van.der.schaaf at dans.knaw.nl of of telefoonnummer 06 23 29 74 50.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.