Naar een basisvoorziening geo-informatie: GIDEON

28 april 2008

Binnen vier jaar moet Nederland over een goed werkende, duurzame en intensief gebruikte basisvoorziening geo-informatie beschikken. Die voorziening biedt aan burgers, bedrijven en overheid alle beschikbare informatie die naar plaats in Nederland is geregistreerd. Dat staat in een nota van de stichting Geonovum en het programmabureau Ruimte voor Geo-informatie.

In opdracht van het GI-beraad hebben beide organisaties zich gebogen over de verdere ontwikkeling van een nationale geo-informatie infrastructuur (NGII). Dit heeft geleid tot de nota, die in de eerste plaats een visie bevat op de verdere ontwikkeling van de infrastructuur. Daarnaast gaat GIDEON, zoals de nota wordt genoemd, ook in op de uitvoering en de implementatie. In zeven implementatiestrategieën moeten verschillende partijen samen gaan werken aan de uitvoering van een onderdeel van GIDEON. Samen zorgen deze strategieën voor de realisatie van een geo-basisvoorziening voor Nederland.
De nota is in maart 2008 vastgesteld in het GI-beraad en werd ook positief ontvangen in de landelijke Regiegroep ICT en Overheid. De verdere bestuurlijke verankering van GIDEON wordt ter hand genomen door de ministeries van VROM en BZK. Doel hierbij is dat de minister van VROM de nota aanbiedt aan de Ministerraad en vervolgens aan de Tweede Kamer. Daarbij zal worden voorgesteld om jaarlijks aan de Tweede Kamer verslag uit te brengen over de voortgang van de uitvoering.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.